Jubileusz 70-lecia Liceum

28.09.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Najstarsza na Prawobrzeżu szkoła średnia obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia.

Pierwsi osadnicy i przesiedleńcy, którzy postanowili zamieszkać w powojennym Dąbiu, szybko uruchomili pierwszą na Prawobrzeżu szkołę podstawową. W masywnym budynku przy ulicy Mierniczej, w którym nie było ani jednego okna z szybami, a dookoła sterta gruzów świadczyła o ciężkich bojach minionej wojny, już we wrześniu 1945 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Był to niewątpliwe spory sukces by w tak krótkim czasie otworzyć polską szkołę, ale jednocześnie rodziło się pytanie, co dalej z absolwentami podstawówki? Jak zapewnić młodzieży, która przybyła z centralnej i wschodniej Polski możliwość dalszego kształcenia? Znakomicie rozumiał to ksiądz Kazimierz Świetliński (TCh), który był inicjatorem powołania do życia pierwszej na Prawobrzeżu szkoły średniej czyli liceum ogólnokształcącego.

Ksiądz Kazimierz osobiście odwiedzał w domach rodziny mające dzieci w wieku szkoły średniej, przekonywał i namawiał rodziców do korzyści jakie daje wykształcenie. Ksiądz Kazimierz Świetliński doskonale znał potrzeby młodzieży, konieczność jej dalszej edukacji bo zauważał wyraźną różnicę w poziomie wiedzy pomiędzy osadnikami przybyłymi z Galicji, a tymi z Wielkopolski. Dzięki jego staraniom już we wrześniu 1946 roku powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika przy SP 23. Rozpoczęła się nauka, a pierwsi maturzyści przystąpili do egzaminu na przełomie 1950/51 roku. Dzisiejsi uczniowie mogą być zaskoczeni, ale wówczas maturę zdawali jednego dnia aż z pięciu przedmiotów: z języka polskiego, matematyki, fizyki, nauki o Polsce, historii. Nie było jeszcze języka obcego, choć uczono łaciny, a nawet greki.

Ważną datą w historii LO w Dąbiu jest rok 1957. Wtedy szkoła przyjmuje oficjalną nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Szczecinie-Dąbiu, a uczyło się tu 438 uczniów. W tym samym roku liceum przenosi się do nowo wzniesionego budynku przy ulicy Pomorskiej, gdzie mieści się do dziś. W piętnastą rocznicę powstania szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę o nadaniu szkole imienia wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. W 1961 roku stanowisko dyrektora obejmuje Stanisław Susek, które piastował przez 31 lat, aż do 1992 roku. Bez wątpienia wywarł największy wpływ na rozwój szkoły, zajęć pozalekcyjnych czy udział w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Na przestrzeni lat, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego uzyskali znaczące miejsca w olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Języka Polskiego, wojewódzkim konkursie języka niemieckiego, Olimpiadzie z Wychowania Technicznego i Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Notowano też wiele sukcesów w zawodach sportowych. Przez 9 lat szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.

W 1989 roku szkoła powraca do nazwy III LO.  Już w 1987 roku powstaje pierwsza pracownia komputerowa. Od tego czasu szkoła będzie kłaść nacisk na naukę informatyki. Pierwsza Nowa Matura jaka odbyła się w 2002 roku, okazuje się dużym sukcesem bo aż 99,8% uczniów zdało egzamin maturalny. To daje szkole 6 miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych Szczecina. Od 9 lat funkcję dyrektora piastuje pani Barbara Kwiatek. Budynek szkoły przechodzi modernizację i wymianę sprzętu na nowocześniejszy. W Jubileusz 750-lecia nadania Dąbiu praw miejskich, przy III LO oddano do użytku zespół Boisk Orlik, a opodal odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą założycielowi księdzu Kazimierzowi Świetlińskiemu. Wśród absolwentów szkoły są lekarze, aktorzy, informatycy, menadżerowie i biznesmeni. 70. rocznica istnienia jest okazją do spotkania nie tylko absolwentów, nauczycieli i byłych pracowników szkoły, ale także mieszkańców i sympatyków, którzy będą mogli zapoznać się z osiągnięciami i pracowniami szkoły podczas obchodów Jubileuszu jakie odbędą się 30 września. Najpierw o godzinie 10.00 msza święta w dąbskim kościele, a następnie o 11.30 oficjalna akademia na terenie szkoły. Liceum, uczniom i nauczycielom życzymy kolejnych jubileuszy i wielu osiągnięć.

EL  

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.140.218). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.