Jeden TBS

06.01.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od 4 stycznia br. nastąpiło połączenie Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże. Formalnie potwierdził to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od teraz spółki występują pod nazwą Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.  Połączenie spółek odbywa się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Z tego powodu nie ponoszą żadnych kosztów związanych np. ze zmianą umów najmu, nie muszą także poświęcać dodatkowego czasu na formalności. Połączenie nie powoduje komplikacji w opłacaniu czynszu czy kontaktowaniu się z administratorami osiedli i budynków. W dniu połączenia wszystkie numery kont służące do rozliczeń, a także numery kontaktowe osób administrujących budynkami nie ulegają zmianie.

Jak w praktyce wygląda obsługa klientów? 

Wszystkich najemców nowej spółki obsługują dwa punkty, w zależności od miejsca zamieszkania: 

1. Rejon Prawobrzeże - Przy ul. Winogronowej 11f (dawna  siedziba TBS Prawobrzeże) 

2. Rejon Lewobrzeże - Przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a (obecna siedziba Szczecińskiego TBS). 

Podział jest naturalny i bardziej czytelny niż do tej pory. Granicę między rejonami wyznacza rzeka Odra. Dzięki temu, poprzedni klienci TBS Prawobrzeże, którzy mieszkają na Lewobrzeżu np. na osiedlu przy ul. Sowińskiego czy w budynkach przy ul. Śląskiej już nie muszą się fatygować na Prawobrzeże, aby załatwić sprawę.    

Z kolei punkt obsługi klienta przy ul. Mariackiej 24 będzie czynny do 28 lutego 2021 r. Po tym terminie osoby tam obsługiwane będą załatwiać sprawy przy ul. Bohaterów Getta W-go 1a.

1. Opłaty czynszowe – wpłat dokonują na te same konta i w tych samych terminach, co do tej pory.

2. Kontakt w sprawach eksploatacyjnych oraz technicznych:

– Rejon Prawobrzeże, ul. Winogronowa 11F, tel. 91 46 13 692, dla mieszkańców Prawobrzeża. 

Wszelkie informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów

91 430 91 00, 

91 46 14 469

lub pod adresami e-mail:

biuro@stbs.pl,

sekretariat@tbsp.szczecin.pl 

 Mieszkańcy, których dotyczą zmiany  związane z połączeniem spółek otrzymali do swoich skrzynek pocztowych ulotki w tej sprawie. Oprócz tego na klatkach schodowych budynków, administrowanych przez TBS Prawobrzeże wiszą plakaty informujące o połączeniu. Ogłoszenia w tej sprawie znajdą się także na stronach Miasta i spółek, a także w lokalnej prasie. 

Decyzja w sprawie połączenia TBS Prawobrzeże i Szczecińskiego TBS podjęta została uchwałą Rady Miasta 25  czerwca 2019 r. 

Najważniejsze powody połączenia spółek to: 

·         poprawa jakości obsługi mieszkańców, usprawnienie i przyspieszenie prowadzonych spraw. Te same standardy i zasady mają obowiązywać bez względu na położenie.

·         większe możliwości sięgania po środki zewnętrzne na działania rewitalizacyjne, szczególnie w centrum miasta. Możliwość sięgania po pieniądze nie tylko ze źródeł dedykowanych inwestycjom mieszkaniowym.

·         połączenie zespołów pracowników obu spółek pozwoli na lepsze funkcjonowania w zakresie np. prowadzenia inwestycji (szczególnie przy obecnych realiach na rynku pracy).

Nowe Szczecińskie TBS w liczbach:

7.920 mieszkań w zasobach własnych, 

328 lokali usługowych w zasobach własnych, 

2.630 komunalnych mieszkań powierzonych w zarząd, 

216 komunalnych lokali usługowych powierzonych w zarząd, 

569 zarządzanych/administrowanych wspólnot mieszkaniowych, 

4.307 lokali własnościowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook