Inwestycje na Prawobrzeżu, część I

28.09.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami rad osiedli z Prawobrzeża

W tym miesiącu doszło do spotkania prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka, z przedstawicielami rad osiedla znajdującymi się na Prawobrzeżu. Głowa naszego miasta przekazała wiele informacji na temat planowanych inwestycji, oraz tych, które są w toku i czekają na zakończenie.

W pierwszej części przedstawiamy najważniejsze inwestycje, które dotyczą osiedli: Słoneczne, Majowe, Bukowe-Klęskowo oraz Kijewo. 

Osiedle Słoneczne:
* Dokończenie brakujących 30 m chodnika  przy Sanktuarium
* Położenie nawierzchni asfaltowej przy ul. Lnianej - koszt ok. 200tys. zł. - brak kosztów w 2013 roku
* Kwestia sprzedaży placu przy ul. Łubinowej - Planowane spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
* Utworzenie parkingu przy pp. prywatnym, przy Stawie Rubinowym - konsultacje z Radą Osiedla
* Przedłużenie parkingu z ul. Jasnej w str. ul. Przelotowej
* Utworzenie przy CKS-ie miejsc postojowych wzdłuż basenu - Wydział Oświaty posiada projekt zagospodarowania terenu wokół CKS przy ul. Rydla, w tym wykonania miejsc parkingowych wzdłuż basenu. W chwili obecnej brak środków w budżecie na realizację zadania. Koszt ok. 200- 250 tys. zł
* Oświetlenie pomiędzy ul. Jasną a CPN - w ramach zadania „Doświetlanie terenów miejskich” – 10.000 zł. II kw.2013r. - III-IV kw.2013r.
 
Osiedle Majowe:
 
* Światła przy ulicy Łubinowej - obecnie brak środków
* Zagospodarowanie parku - Park przy ul. Dąbrowskiego i Iwaszkiewicza. I etap realizowany w 2013  r. za 189 tys. zł w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia 23.10.2012 r. Realizuje ZUK w ramach środków dla RO.
* Ścieżka/ frez do boiska Kasty - Zadanie związane z finansowaniem inwestycji przez RO. Z uzyskanych informacji klub Kasta Majowe rozpoczął w ubiegłym roku modernizację boiska i przygotowanie pod kątem poprawy warunków technicznych obiektu. Klub kontynuuje działalność sportową na terenie kompleksu sportowego przy ul. Pomarańczowej. 
* Parking na placu przy kościele - Na parking jest pozwolenie na budowę z 04.02.2013 r. Parking jako obiekt tymczasowy i będzie realizowany w ramach tzw. 100  tys. zł. – trwa realizacja zadania.
 
Osiedle Bukowe - Klęskowo:
 
* Szkoła Podstawowa nr 59, rozbudowa - Termin zakończenia całości zadania 20.11.2014 r. w tym -budowa nowego obiektu Etap I - polegający na budowie nowego 3 kondygnacyjnego budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły oraz budowie przyłączy i sieci zewnętrznych, dojść dróg dojazdowych, ogrodzeń – umowny termin zakończenia 31.12.2013r.
* Lapidarium przy ulicy Smutnej – kontynuacja prac przez RO 15 tys. zł (prace w zakresie etapu I zostały wykonane w 2012). Uchwała Rady Miasta nr XXX/929/13 z dnia 15.07.2013 r.  - przekazano przedmiotowy teren do dalszej realizacji i utrzymania.
* Odtworzenie boiska przy ul. Romantycznej - Przeprowadzono wizję lokalną i techniczną zdewastowanego boiska przy ulicy Romantycznej. Boisko wymaga wysokich nakładów (ok 5 mln) na przygotowanie jego do użytkowania. Stare, zaniedbane i nie spełniające żadnych wymogów bezpieczeństwa. W bezpośredniej bliskości: kompleks sportowy przy ulicy Pomarańczowej (ok. 1,5 km) i przylegająca do boiska przy ulicy Romantycznej - Szkoły Podstawowej nr 59, gdzie również planowane jest boisko typu Orlik. Jednak ze względu na rozbudowujący się teren mieszkaniowy w tym miejscu i zdecydowany wzrost liczby mieszkańców - Wydział Sportu wpisuje ten obiekt do działań inwestycyjnych na kolejne lata jako obiekt sportowo - rekreacyjny.  Rewitalizacja boiska przy ul. Romantycznej/Gwarnej  szacunkowy koszt - 100 tys. zł.
* Zatoka dla autobusów, przy Szkole Podstawowej nr 74 - Inwestycja nie może być realizowana przez Wydział Oświaty oraz szkołę. Teren nie należy do placówki oświatowej. W miarę pozyskania środków inwestycja zostanie wykonana w roku 2014.
* Zmiana organizacji ruchu przy ul. Chłopskiej/ Kolorowych Domów - Szacowany koszt inwestycji - 600 tys. Podjęta zostanie próba by w ramach budowy w pobliżu sklepu Lidl, przebudować częściowo skrzyżowanie.
* Budowa boiska przy ul. Pomarańczowej - WS zakończył właśnie kolejny etap inwestycji na tym terenie. Wybudowano budynek szatniowo – socjalny przeznaczony dla zawodników biorących udział w procesie treningowo – meczowym. Kolejne zadania zostaną wpisane na następne lata - boiska wielofunkcyjne są na osiedlu. Kompleks powinien zostać w charakterze specjalistyczno – treningowym.
 
Osiedle Kijewo:
 
* Park przy ul. Zajęczej - 182 tys. zł,  II-IV kw. 2013r. ( I etap budowa boiska 2013)- aktualnie robione. Zapoznano się z ofertami, trwa procedura ich sprawdzania  oraz uzupełniania przez wykonawców.
* Staw Kijewski - Opracowana została koncepcja uregulowania stosunków wodnych w tym wód deszczowych dla tego rejonu. Realizacja sukcesywnie w ramach posiadanych środków.
* Parkingi przy ul. Świstaczej i Tarpanowej - WGN ustali powierzchnię działki oraz wystąpi do sąsiadującej spółdzielni mieszkaniowej czy w zamian za przekazanie terenu nie wykonają parkingów.
* Jeleni Staw - Po zakończeniu parku Zajęcza, proponuje się, aby RO zrobiła ze swoich 100 tys. zł parking.
* Oświetlenie ulicy Dąbskiej - ZDiTM wyłonił wykonawcę na zadanie pn. Wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Dąbskiej i Zoologicznej, na odcinku pomiędzy Rysią i Gwarną w Szczecinie" (umowa ZDiTM 21/2013 na kwotę 9.926,00 zł). Termin dostarczenia projektu wrzesień 2013. ZDiTM planuje wykonać  oświetlenie w listopadzie 2013 r. za kwotę 340.074,00 zł. Razem: 350.000,00 zł.
 
RC
Urząd Miasta Szczecin
 

Galeria zdjęć

Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami rad osiedli z Prawobrzeża

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.233.232.160). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.