Inwestycje na Prawobrzeżu, część III

30.09.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami rad osiedli z Prawobrzeża

W tym miesiącu doszło do spotkania prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka, z przedstawicielami rad osiedla znajdującymi się na Prawobrzeżu. Głowa naszego miasta przekazała wiele informacji na temat planowanych inwestycji, oraz tych, które są w toku i czekają na zakończenie.

W trzeciej części przedstawiamy najważniejsze inwestycje, które dotyczą osiedli: Dąbie, Płonia - Śmierdnica, Załom - Kasztanowe

Osiedle Dąbie:
 
* Budowa Orlika przy Szkole Podstawowej 71 - Realizacja zadania na ukończeniu, trwają odbiory inwestycji
* Remont boiska przy Szkole Podstawowej 23 - Gotowa dokumentacja projektowa. Przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przyjęto w dniu 19.08.2013 r. zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę : budowa boiska wraz z placem zabaw.
* Budowa parkingu przy dworcu PKP - Zgodnie z umową użyczenia zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a TBS "Prawobrzeże" Spółka z o.o. przedmiotem użyczenia jest nieruchomość położona w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 146 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 17/8 z obrębu 4037, biorący przedmiot użyczenia będzie wykorzystywał jako rezerwa pod plac składowy. ZDiTM w lipcu 2013 r. utwardził frezami asfaltowymi plac.
* Droga dojazdowa do budynków mieszkalnych przy Centrum Żeglarskim - W ramach realizowanej inwestycji Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” planowana jest przebudowa drogi ujętej w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina „Dąbie Lotnisko”, jako drogi publicznej oraz zagospodarowanie terenu, które umożliwi dojazd i obsługę nieruchomości przy ul. Przestrzennej 19a i 19b. 
* Remont chodnika ul. Otwockiej - W ramach współfinansowania inwestycji Rad Osiedli w 2013 r. zostanie wykonany remont chodnika ul. Otwockiej  od posesji 24 do 27. Koszt 50 tys.
* Modernizacja ul. Szybowcowej - Do roku 2016 powstanie program dla Dąbia, dotyczący całego terenu. Wtedy od 2016 mógłby ruszyć program inwestycyjny. Na całość jest potrzebne ok. 15 mln zł (na samą ulice ok. 5 mln zł).
* Stworzenie miejsc parkingowych koło przychodni - ul. Gryfińska - Zadanie zostało wykonane poprzez wytypowanie działki miejskiej przy ul. Gryfińska 151. Parking wg deklaracji TBS zostanie wykonany przy udziale finansowym Rady Osiedla Dąbie.
* Parking przy ul. Goleniowskiej - Działka przy kościele– brak planu zagospodarowania obejmującego ten teren. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego funkcja dominująca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności, funkcje uzupełniające osiedlowe usługi w zakresie oświaty, kultury, handlu oraz inne usługi nieuciążliwe.  Działka położona pomiędzy ulicami Goleniowską, Jugosłowiańską, Czarnogórską. Nie wiadomo jak  przyszły  plan zagospodarowania określi przebieg ulic. Być może działka będzie wymagała podziału.
* Boisko przy ZS nr 2 - Będzie realizowane z programu budowy boisk.
 
Osiedle Płonia - Śmierdnica:
 
* Samochód OSP - Zakup w trakcie realizacji . Kwota (zgodnie z umową) 842 400 zł. Termin dostarczenia samochodu do 30 września 2013 r.
* Podłączenie kamery do istniejącego systemu w Dom Bud - ZUK wykona w 2013r.
* Oświetlenie ul. Topolowej - Oświetlenie ul. Topolowej –150.800 zł. III - IV kw. 2013r. W trakcie realizacji przez ZDiTM . Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęto 21.02.2013 r.
* Uzupełnienie chodnika przy ul. Topolowej - Zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz budowa peronu komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Topolowej na odcinku od posesji nr 6 do skrzyżowania z ulicą Mostową w Szczecinie zostało zrealizowane. Koszt  ~ 230 tysięcy zł. Wykonawca robót zgłosił zakończenie robót. W  wrześniu zostanie wyznaczony termin odbioru zadania
* Wykonanie elewacji w siedzibie RO - w realizacji 
* Wykonanie nawierzchni ul. Stepowej i odwodnienie ul. Uczniowskiej - Ulica Stepowa – ZDiTM jest w trakcie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego, który określi koszty zadania. Remont chodnika w ciągu ulicy Uczniowskiej (od Ronda  Osiedleńców do ul. Klonowej) zostanie wykonany w IV kwartale 2013 r.
 
Osiedle Załom - Kasztanowe:
 
* Budowa dwukierunkowej drogi do Załomia - Temat ZDiTM + BPPM (opracowują plan). Przygotować dokumentacje dot. odlesiania
* Budowa świetlicy w  budynku, obok szkoły - Brak środków w budżecie na 2013 r. na realizację przedmiotowego zadania. Na ten moment brak potrzeby budowania świetlicy z uwagi na wolne pomieszczenia w szkole.
* Progi zwalniające przy szkole- ul. Produkcyjna - Projekt zrobiony, zadanie będzie wykonane
* Koncepcja drogi ze ścieżką rowerową, przy przystanku końcowym – os. Kasztanowe - W ramach nowej perspektywy unijnej z RPO, z środków na ścieżki rowerowe
* Budowa boiska otwartego, bezobsługowego przy obiekcie Jezioraka - Wykonany został zakres modernizacji obiektu z którego korzysta KS Jeziorak. Wybudowano trybuny z siedziskami, ogrodzenie całości obiektu, zamontowano piłkochwyty, wybudowano drugie boisko pełnowymiarowe z naturalnej trawy. Klub planuje oficjalne otwarcie kompleksu w maju br. Zadanie związane z przystosowaniem otwartego boiska dla mieszkańców - obok terenu podlegającego pod WS przejął na siebie ZUK- będzie realizował z tzw. 100 tys. zł na rok 2013, koszt 55 tys. zł  -zadanie zrealizowane
* Montaż 5 lamp na drodze za boiskiem - Proponuje się z  tzw. 100  tys. zł na rok 2014
 
RC
Urząd Miasta Szczecin
 

Galeria zdjęć

Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami rad osiedli z Prawobrzeża

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.