Hangarowa do remontu

23.09.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Ważna w układzie komunikacyjnym Prawobrzeża ulica za kilka dni zostanie poddana remontowi.

Chodzi o ulicę Hangarową, gdzie zakres prac obejmie między innymi wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku tej ulicy. Zasadniczy remont to w warstwy pomiędzy warstwę ścieralną a warstwą wiążącą i warstwą wiążącą a kostkę brukową, z której jest zbudowana ta ulica, zostanie ułożona  siatka węglowo - szklana powleczona asfaltem. ZDiTM oblicza, że takie rozwiązanie zapewni trwałość na co najmniej 10 lat. Pełnej renowacji zostanie również poddana konstrukcja jezdni zewnętrznego jak i  wewnętrznego pasa. Tu niedawno prowadzono prace odtworzeniowe w ramach inwestycji Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju,

Wykonana zostanie również regulacja wysokości chodnika wraz z wymianą płyt betonowych na całej szerokości z odtworzeniem istniejącej opaski po zewnętrznej stronie jezdni. Wartość prac to około 3mln zł., bo taką kwotę zaproponowała w przetargu firma Eurovia, która będzie wykonawcą robót. Na zrealizowanie zadania Eurovia będzie mieć 45 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy, co nastąpi 5 października.

Szykują się zmiany w organizacji ruchu, które z pewnością utrudnią wjazd do miasta. W I etapie prac czasowa organizacja ruchu spowoduje wyłączenie całej szerokości pasa zewnętrznego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gryfińską do ulicy Leszczynowej, i dodatkowo zawężenie wewnętrznego pasa ruchu do ok. 3,0 metrów szerokości. 

II etap to zawężenie zewnętrznego pasa ruchu do min. 3,0 metrów z uwagi na prowadzenie prac na wewnętrznym pasie wjazdowym (wraz z prawoskrętem do TOP SHOPPING i pasem włączania z ulicy Hangarowej. W III etapie prace prowadzone będą na połowie szerokości głównej jezdni wjazdowej ulicy Hangarowej oraz na pasach pozwalających włączyć i wyłączyć się z ruchu od skrzyżowania z ulicą Gryfińską do ulicy Leszczynowej. Do ruchu wyznaczone zostaną pasy o szerokości 2,2 metrów i 3,00 metrów. Piesi zostaną odseparowani zaporami od terenu robót. Komunikacja miejska będzie kursować bez zmian. 

EL

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.