Grzebowisko bliżej

02.07.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Urząd miasta rozstrzygnął przetarg na 30 letnia dzierżawę ternu przy ul. Bielańskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na grzebowisko dla małych zwierząt domowych.

Według komisji przetargowej najlepszą ofertę złożyła szczecińska firma Medicclean Norbert Pieńkowski.

„Tęczowa Kraina” to nazwa projektu grzebowiska, który chce przy ul. Bielańskiej w Szczecinie zrealizować zwycięska firma. Komisja przyznała jej maksymalną ilość punktów za proponowaną wysokość czynszu za dzierżawę terenu (100 zł/m-c) oraz wysoko oceniła wstępną graficzną i opisową koncepcję zagospodarowania  miejsca, sposób realizacji inwestycji (zastosowane standardy, technologie) oraz harmonogram realizacji zadania. Zaproponowana koncepcja jest zgodna z wytycznymi opracowanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Harmonogram inwestycji przewiduje jego etapowanie, przy czym ostatni etap przewidziany jest w okresie krótszym niż narzucony w warunkach przetargu (okres 3 lat).

Według propozycji na grzebowisku będzie można pochować psa i kota, ale także np. królika, świnkę morską, chomika, jaszczurkę, myszkę i ptaka. Cena pochówka zależała będzie od wielkości zwierzęcia, a także od wymagań i oczekiwań właściciela.  Będzie możliwość pochówków zbiorowych lub indywidualnych, a także zwierząt zasłużonych np. policyjnych, w osobnych kwaterach. Na terenie grzebowiska postawiony zostanie pawilon gospodarczo -  biurowy, składający się z kilku pomieszczeń . W jednym z nich planowane jest usytuowanie pokoju pożegnań.

 Zwycięska firma zatrudnia pracownika na stanowisku specjalista ds. logistyki oraz rozwoju firmy, który posiada doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z grzebowiskiem dla zwierząt oraz w prowadzeniu działalności o tym charakterze.

Medicclean przedstawiła także oświadczenie wspólnika niemieckiej firmy Portaleum Haustierkrematorium GmbH Berlin o zamiarze współpracy w świadczeniu usług kremacji zwierząt domowych.

Według gminy zaproponowana oferta rokuje, że usługi prowadzone przez firmę Medicclean będą należyte i ogólnodostępne. 

 Foto cmentarzzwierzat.pl

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.197.231.211). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook