Granitowa: rok opóźnienia

10.12.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Urząd Miejski potwierdził to, co mówili mieszkańy obserwujący plac budowy; na węzeł wraz z przebudowaną Granitową poczekamy rok dłużej.

Roboty brukarskie, budowa ekranów akustycznych, prace sieciowe – to część aktualnie realizowanych zadań na Węźle Granitowa. Jednocześnie z uwagi na dodatkowe i nieprzewidziane roboty budowlane, przedłużony zostanie termin zakończenia całej inwestycji. W minionych dniach na terenie inwestycji realizowano prace brukarskie wzdłuż ulicy Krygiera. Prowadzono także roboty ziemne i rozbiórkowe w rejonie przyczółka mostu od strony Zdrojów. Prowadzono również prace montażowe na kładce dla pieszych. Na wyspie centralnej skrzyżowania i w rejonie ulicy Ciasnej wykonywane były roboty teletechniczne.

Aktualizacja harmonogramu robót

Z uwagi na dodatkowe i nieplanowane roboty budowlane, zmianie ulegnie harmonogram prac i tym samym termin zakończenia inwestycji. Na aktualizację harmonogramu mają wpływ m.in. wydłużenie w czasie prac na ul. Granitowej; dodatkowe prace sieciowe związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną; prace związane z usunięciem awarii gazociągu na ul. Krygiera. Miasto doprecyzowuje szczegóły aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą. W związku z powyższym planuje się zakończenie robót w sierpniu 2021 roku. Pełna przejezdność dla pojazdów będzie udostępniana etapowo.                      

Koszt to ponad 112 mln zł., czyli zamiast kosztu ogólnego pierwotnbego 102mln, będzie 114mln zł.  Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

 

*Fot. Urząd Mirjski Szczecin

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.