Gimnazjaliści tworzą przyszłość !

25.06.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Po trzech latach intensywnej pracy badawczej w Gimnazjum nr 23 w Zdrojach pełnym sukcesem zakończono realizację projektu naukowo-badawczego pt. „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”. Podczas pracy nad projektem zrealizowano 73 doświadczenia z fizyki i matematyki. W zakresie przedsiębiorczości, młodzież poznawała zasady zdobywania funduszy i kredytów na realizację projektów gospodarczych

Prace nad wspomnianymi zagadnieniami rozpoczęły się w pierwszej klasie gimnazjum i obejmowały swoim zakresem fizykę, matematykę i przedsiębiorczość. Aby zrealizować projekt, uczniowie musieli z pośród 150 tematów wybrać interesujące ich zagadnienia i systematycznie je realizować. Ponadto na koniec i na początek każdego semestru uczestnicy projektu wypełniali specjalne ankiety w których opisywali swoje doświadczenia. Materiały przesłane przez uczniów były skrupulatnie badane przez organizatorów projektu, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz firmę Combidata Spółka z.o.o.Realizacja projektu to nie tylko doświadczenia w klasie, oraz pisanie referatów. Uczniowie odwiedzili oczyszczalnię ścieków, oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny gdzie pod okiem pracowników naukowych uczelni prowadzili doświadczenia na Wydziale Wysokich Napięć. W ramach pracy nad problemami przedsiębiorczości młodzi adepci ekonomii odwiedzali banki, tam mogli zapoznać się z dokumentami umożliwiającymi podjęcie kredytu na działalność gospodarczą, pracowali też nad tworzeniem budżetu domowego. Ważną częścią pracy nad projektami była współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim. Na uczelni grupy realizowały zagadnienia z zakresu astronomii. Aby zrealizować część doświadczeń szkoła otrzymał od organizatorów pomoce naukowe w postaci: przyrządów fizycznych, tablic informacyjnych ,nowoczesnej kserokopiarki, laptopa, oraz materiałów biurowych. Po zakończeniu realizacji projektu wszystkie pomoce naukowe przeszły na własność szkoły. Kilka dni temu w szkole odbyło uroczyste podsumowanie projektu. Badania naukowe zaprezentowano w postaci bardzo dojrzałych i przemyślanych prezentacji multimedialnych, referatów, oraz doświadczeń. „ Realizacja projektu bardzo często wykraczała poza program nauczania na poziomie gimnazjum mówi- Beata Wierzba dyr. Zespołu Szkół nr 1 w Zdrojach. Praca na projektem wymagała od nauczycieli i uczniów dodatkowego wysiłku dlatego, że realizowane tematy wymagały bardzo szerokiego spojrzenia na zagadnienie. Ponadto zajęcia odbywały się po lekcjach, co oznaczało poświęcenie dodatkowego czasu przez uczniów i nauczycieli.” Za projekt uwieńczony sukcesem odpowiedzialne były nauczycielki Stanisława Michalik oraz Wanda Matkowska.Za szczególną realizację tematu pt. „Rozszerzalność Temperaturowa Ciał” - uczniowie ze Zdrojów wraz z kolegami z Szamotuł, którzy współrealizowali projekt w nagrodę pojadą na kilkudniową wycieczkę do Warszawy. Tekst i foto Andrzej Wiśniewski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.