Educare szuka wsparcia

11.02.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Stowarzyszenie Educare prowadzące w Dąbiu Klub Reaktywacja, szuka pomocy i wsparcia na dalszą działalność.

Klub istnieje od maja ubiegłego roku – o czym pisaliśmy na naszych łamach – i na pierwsze miesiące działalności uzyskał dotację ministerialną. W tym roku Educare wystąpiło o dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez urząd miejski, lecz nie uzyskało wsparcia. Na prośbę Stowarzyszenia, w siedzibie Klubu przy ulicy Gryfińskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.
Radni mieli możliwość zapoznania się z osiągnięciami i celami działalności Klubu, który przede wszystkim stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu ludzi starszych. – Tu mogą rozwijać swoje pasje, majsterkować, czytać, wędrować wspólnie po turystycznych szlakach czy choćby uzyskać bezpłatną pomoc prawną – wyliczała Izabela Rogojsza-Pawlaczyk szefowa Reaktywacji. – Wasz wniosek nie zyskał akceptacji komisji i poprosimy o przedstawienie wyników posiedzenia, na którym rozpatrywano i przydzielano środki finansowe – rozpoczęła Joanna Bródka przewodnicząca KIS. – W tym roku o środki wystąpiło aż 26 podmiotów, gdy rok temu starało się o nie zaledwie dwóch wnioskodawców – powiedziała Małgorzata Olejnik dyrektor wydziału polityki społecznej. – Komisja dokładnie analizowała wnioski i postanowiła przydzielić środki dla sześciu podmiotów, niestety wniosek Educare nie zyskał dotacji – dodała pani dyrektor.
Radni w swych wypowiedziach wręcz jednogłośnie wypowiadali się o potrzebie istnienia takich klubów i działań na rzecz seniorów. – Jesteśmy w tak sympatycznym i ciepłym w odbiorze miejscu, które ma się już czym pochwalić, że żal byłoby to zaniechać z powodu braku pieniędzy do dalszej działalności – mówiła Małgorzta Jacyna-Witt radna RM. Podobne zdanie mieli inni radni, a najpełniej swoje stanowisko wyraził radny Henryk Jerzyk: – Takie kluby świetnie działają w Podjuchach, Płoni, Wielgowie czy Kijewie. Musimy wystąpić do prezydenta o korektę w budżecie i rozpisać dodatkowy konkurs dla różnych organizacji pracujących dla seniorów, by mogli dalej prowadzić działalność. – Społeczeństwo się starzeje i osób wymagających wyciągnięcia z domów by mogli w swoim środowisku spełniać się w edukacji, kulturze, majsterkowaniu, grze w brydża sportowego czy po prostu by się spotkać z przyjaciółmi, będzie coraz więcej – mówił Wojciech Dorżynkiewicz.
Wyjazdowe posiedzenie komisji zakończyło się wnioskiem do prezydenta o korektę w budżecie na kwotę 250 tysięcy złotych, która ma być rozdzielona w dodatkowym konkursie dla podmiotów organizujących osiedlowe życie dla seniorów. Tymczasowego wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Educare prowadzącego Klub w Dąbiu odmówiła dyrektor wydziału polityki społecznej. Obecni na posiedzeniu seniorzy, członkowie Klubu, skwitowali obrady oklaskami. Jak zakończą się starania o fundusze na dalszą działalność Klubu Reaktywacja, napiszemy po rozstrzygnięciu konkursu.
 
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.192.48.196). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.