Działki po nowemu

02.02.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Prawobrzeże to prawdziwe zagłębie działkowe.

W Dąbiu, na Bukowym, w Płoni, a także w kilku innych miejscach, tysiące ludzi uprawia swoje działki. Od dawna przestały one pełnić rolę zimowego zaplecza dla domu, bo stały się bardziej działkami rekreacyjnymi. Jednak nie słabnie zainteresowanie nimi zwłaszcza, że w połowie stycznia zaczęło obowiązywać znowelizowane prawo o działkach. Oto kilika istotnych zmian.

  Wbrew oczekiwaniom wielu użytkowników działek, nadal nie mogą oni kupić jej na własność. Owszem, w trakcie procedowania nad nowym prawem działkowym brano pod uwagę możliwość uwłaszczenia, ale ostatecznie takie prawo nie znalazło się w nowej ustawie. Działkowcy nie składają jednak broni i naciskają by taka możliwość znalazła się w odrębnej ustawie dającej prawo uwłaszczenia.

   Likwidacji uległ zarząd PZD i wielu działkowców nie wie co dalej robić, czy się stowarzyszać, czy niczego nie zmieniać. Prawo daje możliwość w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, zwołania zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek na terenie tego rodzinnego ogrodu w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego. Wyodrębnienie podejmowane jest bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy działkowców z danego ROD.

   Nie będzie też zmian we wnoszeniu opłat za użytkowanie ogrodu. Zmiany w przepisach Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie przewidują zwolnienia z opłat. Niezależnie od tego, czy w strukturach PZD, czy też innego stowarzyszenia, działkowcy muszą ponosić koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z ogródków. Chodzi o podatek czy o zużywane media: prąd woda, kanalizacja jeśli jest.

   Wiele nieporozumień jest przy tzw. sprzedaży działek. Samej działki NIE można sprzedać, gdyż jest to ziemia miasta oddana tylko we władanie Ogrodów  Działkowych. Można natomiast wycenić wszystko to co na działce się znajduje np. altanę, pergole, murki oporowe, aleje wyłożone kostką i same nasadzenia cz\yli krzewy i dzewa owocwe. Po zasięgnięciu zgody zarządu lub osoby odpowiedzialnej za dysponowanie działkami, można przenieść prawo użytkowania na rzecz wskazanej osoby. Warto pamiętać o notarialnym potwierdzeniu takiej umowy. W pierwszej kolejności dotychczasowy użytkownik może przenieść prawo jej użytkowania osobie najbliższej czyli dziecku, wnuczkom, rodzeństwu.

  Nie ma już obowiązku pozostawania w strukturach PZD. Użytkownicy mogą powołać stowarzyszenie. Dotychczas na utrzymanie PZD szło 35% wpłacanych składek. W zamyśle ustawodawcy likwidacja PZD pozostaje w rękach samych działkowców, którzy mogą sami zadecydować o wystąpieniu ze związku i powołaniu stowarzyszenia.

   Zmienione prawo stanowi też jednoznacznie, na działkach nie wolno mieszkać ani prowadzić działalności gospodarczej. Zarządcy działek mają obowiązek powiadomić nadzór budowlany jeśli taki fakt zostanie stwierdzony. Rozpoczyna się wtedy procedura przewidziana przepisami o nadzorze budowlanym.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.234.244.181). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook