Działki bez dymu

12.03.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Piękna wiosenna wręcz pogoda sprawiła, że działkowcy nie mogą usiedzieć w domu i już rozpoczęli prace na działkach.

Na Prawobrzeżu mamy prawdziwe zagłębie działkowe, bo istnieje tu kilka dużych rodzinnych ogrodów skupiających kilka tysięcy działek. By działkę dobrze uporządkować trzeba zeschnięte liście i chaszcze po prostu spalić. Tymczasem prawo tego zabrania. Jeszcze rok temu w okresie od 1 maja do końca września było to dozwolone. Jesteśmy więc w okresie gdy tego robić nie wolno. Większość działkowców uważa, że to przesada i spalanie resztek roślinnych powinno być dozwolone już od połowy marca, ale obowiązująca od 1 lipca ubiegłego roku nowa ustawa śmieciowa stanowi inaczej, zresztą pod groźbą zapłacenia mandatu.

Co zrobić z resztkami zeschniętych roślin, przyciętych gałęzi lub suchych lisci? Jest na to rada. Można je oddać do eksportu. Niestety, dotyczy to tylko resztek zielonych dostarczonych przez właściciela domku jednorodzinnego. Działkowcy nie mogą tu oddać zielonych śmieci. Zarządy działek muszą zamawiać odpowiednie kontenery i po opłaceniu wywieźć odpady. Jednak działkowcy często świadomie łamią ten zakaz i spalają resztki narażając się na mandaty. Za rozpalanie ogniska grozi mandat od straży miejskiej w wysokości 500zł. Funkcjonariusze (na szczęście) częściej stosuja wobec działkowców pouczenia.

EL

Jakby w korelacji z naszym artykułem, Biuro Prasowe UM nadesłało komunikat, który zamieszczamy w całości:

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą już zgłaszać wolę korzystania z usługi odbioru odpadów zielonych z ich nieruchomości. Można to zrobić telefonicznie, mailem, poczta tradycyjną lub osobiście.

Warunkiem odbioru odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej jest zaopatrzenie nieruchomości w specjalny pojemnik   przeznaczony do gromadzenia tego typu odpadów.  Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku przyjętego przez Radę Miasta muszą to być zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840.

Istnieją 4 podstawowe ścieżki przekazania do Urzędu Miasta swojego zgłoszenia

a.      za pośrednictwem strony ecozmiany.szczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie

b.      telefonicznie pod numer  91 435 11 99

c.      za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej właściciela  oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku (brązowy, poj. 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840)

d.     osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w pok. 012 i 08 (lewe skrzydła urzędu miasta)

Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z wywozu odpadów zielonych z ich posesji będą musieli zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Procedura zgłoszenia ma inny charakter, mniej sformalizowany niż praktykowana dotychczas konieczność złożenia deklaracji w sprawie opłaty za wywóz odpadów.   Wynika to z faktu, że korzystanie z odbioru jest dobrowolne.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie, w kompostownikach   lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.
Jednoczenie przypominamy, że miasto ogłosiło przetarg na odbiór odpadów zielonych od mieszkańców. Szukane są firmy, które będą odbierały odpady zielone z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a następnie będą je transportować do specjalnych instalacji, które przetwarzają tego typu śmieci. Dodatkowa usługa ma świadczona od kwietnia do końca listopada i nie będzie się wiązała z żadną dodatkową opłatą uiszczaną przez mieszkańców. Po stronie właścicieli domów jednorodzinnych będzie leżała kwestia zapewnienia sobie osobnego pojemnika na odpady zielone. W przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wykonawca udostępni kontenery o wielkości od 5.000 do 10.000 l, przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zarządcę/ właściciela danej nieruchomości Udostępnienie kontenerów nastąpi na okres nie dłuższy niż 48h.

Usługa będzie realizowana z częstotliwością raz w tygodniu dla zabudowy jednorodzinnej. W przypadku innych nieruchomości zamieszkałych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.) 24 razy we wskazanym okresie, w terminach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości.

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook