Dunikowo i Trzebusz na sprzedaż

15.03.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Kilkanaście hektarów gruntów pójdzie na sprzedaż.

Są to działki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, które są zlokalizowane w okolicach Trzebusza i Dunikowa (Dąbie). Ich znakomita lokalizacja – tuż przy autostradzie A6, oraz istniejąca już infrastruktura i uzbrojenie, pozwalają sądzić, że ze sprzedażą miasto nie będzie mieć żadnych problemów. Ich cenę ustalono na poziomie 60- 90 zło0tych za metr kwadratowy. Do zbycia w formie przetargów łącznych przygotowane są 3 nieruchomości na terenie Dunikowa, których powierzchnia wynosi od ok. 1,3ha do ponad 4,2ha, oraz 5 nieruchomości, z których każda ma powierzchnię ponad 2ha, na terenach Trzebusza. Nabywcy nieruchomości na Trzebuszu będą zobowiązani do nabycia udziału w działce o pow. 4082m2, która stanowić będzie drogę wewnętrzną do obsługi tego kompleksu terenów inwestycyjnych. Łączna powierzchnia terenów, z której będą mogli skorzystać inwestorzy to 18.3341m2 (69976 m2 Dunikowo i 11.3365m2 Trzebusz.

Nieruchomości sprzedawane będą w drodze przetargów łącznych, których celem jest wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na działalność w Strefie oraz nabędzie nieruchomość.

Tereny inwestycyjne przygotowane do sprzedaży, przeznaczone są pod funkcje przemysłowo-składowe. Są to tereny w pełni uzbrojone, charakteryzujące się bliskością do autostrady A6, portu lotniczego w Goleniowe, granicy polsko-niemieckiej oraz centrum Szczecina, a przede wszystkim dobrze skomunikowane, dzięki nowo powstającemu węzłowi „Tczewska”.

W Szczecinie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne. Obejmują łącznie ponad 130 ha. Podstrefa Euro-Park Mielec obejmuje 94 ha. Są to tereny  przy ul. Struga, oraz Trzebusza i Dunikowa. Atrakcyjność SSE to przede wszystkim niższe podatki dochodowe dla firm. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Funkcjonują w Polsce od 1995 roku. Rząd zadecydował, że będą istnieć co najmniej do 2026 roku. Są to obszary, które pozwalają prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach.

Inwestor może skorzystać z szeregu zachęt, a mogą nimi być:

- zwolnienia z podatku CIT z tytułu kosztów nowej inwestycji w wysokości 40% dla dużych, 50% - dla średnich i 60% - dla małych przedsiębiorców wartości inwestycji;

- lub zwolnienia z dwuletnich kosztów pracy;

- zwolnienia z podatków lokalnych czy inne środki pomocowe, do których zaliczyć można pomoc lokalnych urzędów pracy, czy też fundusze strukturalne.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (100.28.0.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook