Drobne remonty i duża budowa

01.09.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Dobiegają końca wakacje, a wraz z nimi okres wytężonych remontów w placówkach oświatowych Szczecina. W tym roku zdecydowana większość szkół wykonywała remonty we własnym zakresie i były to głównie prace malarskie, drobne naprawy i generalne porządki. Wykonane kilka lat temu gruntowane remonty toalet, wymiana stolarki okiennej czy renowacje dachów, dziś owocują wyłącznie drobnymi poprawkami i dają spokój na wiele lat.

Na Prawobrzeżu wydział oświaty realizuje dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich to budowa nowego skrzydła szkoły nr 59 z salą gimnastyczną, oraz końcowe prace przy budowie boiska Orlik w SP nr 71 w Dąbiu. – Niezależnie od tego cały czas trwa budowa Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej - mówi Lidia Tusiewicz-Mencel z pionu technicznegowydziału oświaty. W latach 2011–2012 realizowano program pn. „Przystosowanie szkół dla potrzeb 5-latków” polegający na przeprowadzaniu remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w celu podniesienia standardu budynków i zapewnienia wygodniejszych warunków dla prowadzenia nauki. W tym roku główny nacisk położono na wydzielenie bezpiecznej przestrzeni w szkołach dla dzieci: klasy, świetlice, aneksy w korytarzach), zabezpieczenie schodów, ciągów komunikacyjnych, wejść do budynku, przystosowanie łazienek oraz na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia. Przystosowane pomieszczenia mają zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i komfort przebywania w szkole.

W budżecie miasta przeznaczono na ten cel pół miliona złotych. Lidia Tusiewicz-Mencel poinformowała też, że w 39 placówkach oświatowych wykonane zostaną prace związane z kompensacją mocy biernej, służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i opłat z tym związanych. Wartość zadania wyceniono na 700 tys.zł. Szereg budynków przystosowano też do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Wracające do zajęć dzieci w każdej szkole zastaną odnowione klasy, toalety, pomalowane korytarze czy odnowione szatnie.

 

EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.