Dodatek osłonowy

04.01.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Wysokie ceny prądu, gazu i opału stałego? Możesz się starać o dodatek osłonowy.

W Szczecińskim Centrum Świadczeń można już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch równych ratach. Wnioski można składać do końca października. Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości.  Planujemy, że pierwsze wypłaty realizowane będą w marcu.

Jaka będzie wysokość świadczenia?

·        Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

·        Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

·        Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

·        Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom np. węglem lub innym paliwem stałym. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski będą przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach:

·        przy ul. bł. W. Kadłubka 12,

·        przy ul. Rydla 39-40.

Dokumenty będzie można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin. Wzór wniosku do pobrania i wypełnienia można pobrać ze strony swiadczenia.szczecin.pl oraz szczecin.eu/dodatekoslonowy

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.236.134.129). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.