Dobre tempo na węźle przesiadkowym

13.12.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zaawansowanie prac przy budowie węzła przesiadkowego w Podjuchach jest bardzo duże.

 Widać już część dla autobusów, jezdnie, chodniki, budynek kasowy i parking. Ta inwestycja to ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji na Prawobrzeżu. Na placu budowy wykonywane zostały regulacje włazów studni i wpustów deszczowych, zakończono prace związane z wykonaniem makroniwelacji w obrębie zatoki autobusowej i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w obrębie parkingu. Gotowe są już krawężniki i wyspa dzieląca na ul. Metalowej. Wykonawca kontynuuje prace związane z układaniem krawężników i obrzeży oraz podbudów na parkingu P&R oraz na zatoce autobusowej. Trwa układanie nawierzchni w miejscach postojowych oraz nawierzchni jezdni na parkingu i ciągach pieszych. Zakończono montaż stolarki okiennej i drzwi, rozpoczęto prace wykończeniowe w punkcie kasowym.

W najbliższym czasie planowane są następujące prace:

kontynuacja robót elektrycznych i teletechnicznych w rejonie zatoki autobusowej,

kontynuacja prac związanych z układaniem krawężników oraz nawierzchni w rejonie parkingu, zatoki autobusowej i ul. Metalowej,

kontynuacja wykonania konstrukcji i nawierzchni chodników,

rozpoczęcie układania nawierzchni z kostki kamiennej w rejonie zatoki autobusowej,

wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Metalowej,

kontynuacja prac elektrycznych oraz rozpoczęcie prac instalacyjnych w budynku socjalno-kasowym,

montaż stolarki okiennej oraz poszycia dachu w budynku socjalno-kasowym

O zadaniu

   Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecina. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmie w szczególności:

budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,

budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,

budowę parkingu Bike&Ride,

budowę wiat przystankowych,

wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,

rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,

budowę zaplecza socjalno-kasowego,

budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,

budowę/przebudowę chodników,

budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,

budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,

przebudowę kolidującego uzbrojenia,

budowę zjazdów,

wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Koszt przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. to 11,6 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook