Dni Bezpieczeństwa w Dąbiu

18.11.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Jak uniknąć wypadku w szkole, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, prewencyjne spotkania z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną - to tylko niektóre działania jakie podejmowane są podczas Dni Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 23 w Dąbiu.

Dni Bezpieczeństwa to nie jednorazowa akcja, lecz cały system zajęć praktycznych i teoretycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, odbywających się w szkole przez cały rok. Raz w miesiącu wszyscy uczniowie ćwiczą naukę sztucznego oddychania i reanimacji na fantomach ufundowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Podczas zajęć z reanimacji, które prowadzę, prócz fantomów wykorzystujemy prezentacje multimedialne, plakaty, plansze poglądowe oraz filmy instruktażowe - mówi Agnieszka Bolewic, nauczyciel przyrody i techniki w SP 23, autorka programu profilaktycznego „Mali Ratownicy”. - Zajęcia praktyczne na fantomach odbywają się raz w miesiącu. Udział w nich biorą wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zajęcia o bezpieczeństwie dodatkowo realizowane są też w klasach IV–VI na lekcjach techniki. Uczniów z Dąbia systematycznie odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji, którzy przypominają jak zachować się na skrzyżowaniu i jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Apelują o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Wiele czasu prelegenci i nauczyciele poświęcają zachowaniu bezpieczeństwa na szkolnych korytarzach i na boisku. - Muszę przyznać, że służby mundurowe są zawsze dobrze przygotowane do kontaktów z młodzieżą - mówi Irena Śliwińska, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23 w Dąbiu. - Każda pogadanka ilustrowana jest prezentacjami multimedialnymi. Funkcjonariusze wyposażeni są w plakaty, ulotki i gadżety związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Policja i Straż Pożarna prezentują sprzęt, którym posługują się podczas codziennej pracy. Chcę też przypomnieć, że spotkania i prelekcje przystosowane są do wieku uczniów. Kilka dni temu w szkole mieliśmy próbny alarm - mówi Gabrysia Ciesielska, uczennica kl. VIc SP nr 23 w Dąbiu. - W czasie jego trwania nauczyliśmy się jak zachowywać się podczas pożaru. Przekonałam się też jak trudno ratuje się drugiego człowieka. Poznałam obowiązujące telefony ratunkowe Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej i nr alarmowy 112. Zuzanna Świerczak, kl. VIc SP 23 w Dąbiu - Gdybym na ulicy znalazła leżącego człowieka sprawdziłabym czy bezpiecznie mogę do niego podjeść, sprawdziłabym czy oddycha. Gdyby nie oddychał zatelefonowałabym na pogotowie i przeszłabym do sztucznego oddychania. Podczas Bezpiecznych Dni nauczyłam się też przepisów ruchu drogowego i że trzeba szanować cudzą pracę, szczególnie tą, która ratują życie. Dni Bezpieczeństwa w SP 23 zostały zilustrowane pracami plastycznymi wykonanymi przez uczniów szkoły i zostały pokazane całej społeczności szkolnej na specjalnie przygotowanej wystawie. Tekst i foto Andrzej Wiśniewski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.182.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.