Czas na Dąbie

09.11.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

TBS Prawobrzeże ogłasza konkurs architektoniczny związany z rewitalizacją najstarszej części Dąbia. Wyniki konkursu poznamy wiosną przyszłego roku. Pula nagród wynosi blisko 90 tys zł.

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników: „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”. 

Zakres opracowania ma obejmować blisko 30 ha, w tym nieruchomości należące do: Gminy, spółki TBS Prawobrzeże, Spółdzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów .  

Celem konkursu jest poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca. Spółka chce uzyskać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, aby był atrakcyjniejszy do życia. Uczestnicy konkursu mają przedstawić także wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji.

Zainteresowani konkursem muszą pamiętać o kilku ważnych datach m.in.:

·         wnioski o dopuszczenie do udziału należy złożyć do 7 grudnia br do g.15.00

·         powiadomienie uczestników o dopuszczeniu do konkursu - 14 grudnia br.

·         termin złożenia prac konkursowych do 31 marca 2021 r do godz. 14.00

·         ogłoszenie wyników - 23 kwietnia 2021 r. 

 

Prace oceniać będzie sąd konkursowy, w którym zasiądą przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich,   Biura Planowania Przestrzennego, Spółdzielni Kielnia, TBS Prawobrzeże, a także Architekt Miasta i Miejski Konserwator Zabytków. 

Na  uczestników konkursu czekają następujące nagrody:

— I nagroda: 30 tys zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

— II nagroda: 25 tys zł

— III nagroda: 18 tys zł

oraz dwa wyróżnienia po  8 tys zł.

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://www.tbsp.szczecin.pl 

 

TBS Prawobrzeże oraz Szczecińskie TBS w tym roku podpisały korzystne umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na wsparcie realizacji ważnych inwestycji mieszkaniowych, które przyczynią się odnowy Szczecina, w tym na rewitalizację starego Dąbia.

Bank przyznał naszym TBS’om pożyczkę w łącznej wysokości ok 85 mln zł, z czego 26,25 mln zł na projekty TBS Prawobrzeże. 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook