Cłowy – raport z budowy

15.03.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Stare przęsła zdemontowane, w nurcie rzeki stoją jedynie dwa filary i większość zastanawia się co dalej z remontem Mostu Cłowego?

Teraz na placu budowy widać niewiele, ale to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Części przyczółków - korpusu i skrzydełek, zostały rozebrane do poziomu fundamentów. Wszystkie wykonywane obecnie roboty wokół tych elementów zostały przewidziane umową i nie zagrażają terminowi przywrócenia przeprawy do używania. Wkrótce rozpoczną się prace remontowe i adaptacyjne przy istniejących filarach. Prowadzone obecnie roboty mają na celu jak najlepsze przygotowanie istniejących podpór przeprawy na przyjęcie przygotowywanej w Gdyni nowej, stalowej konstrukcji nośnej obiektu. 

Równolegle do robót prowadzonych w Szczecinie realizowane są również prace w Gdyni - tworzona jest stalowa konstrukcja przęseł mostu. Istotną zmianą związaną z wytworem konstrukcji jest nowa technologia montażu konstrukcji stalowej, która według wstępnych założeń zakładała transport 9 części drogą wodną i scalanie na placu budowy w Szczecinie. Ostateczny projekt scalenia i montażu konstrukcji zakłada wytworzenie 24 segmentów, które zostaną połączone na nabrzeżu w Gdyni w dwa elementy o długości około 14m x 100m. Transport przęseł do Szczecina odbędzie się drogą wodną w dwóch częściach, a na miejscu oba elementy zostaną nasunięte na podpory. Zgodnie z harmonogramem powinno to nastąpić w pierwszej połowie maja. Aby przyspieszyć prace, w Gdyni wykonane zostaną również elementy żelbetowe zespalające poszczególne dźwigary skrzynkowe, żelbetowa płyta dolna zespolona z płytą dolną dźwigara oraz deskowania pod żelbetową płytę pomostu. Wszystkie prace mają na celu zoptymalizowanie procesu wytworu i montażu konstrukcji, tak aby umożliwić terminowe oddanie obiektu do eksploatacji.

Przyjęty harmonogram robót dla Mostu Cłowego jest mocno napięty, ale na dzień dzisiejszy prace odbywają się zgodnie z harmonogramem, a termin nie jest zagrożony. Most ma być przejezdny na Zlot Żglowców 2017, który odbędzie się 5-8 sierpnia.

Bel

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.