Burzliwe zebranie

18.11.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Sprawa budowy boiska osiedlowego jako realizacja projektu SBO wywołała w Kijewie żywą reakcję.

Miejscowa Rada Osiedla doprowadziła do spotkania mieszkańców z zastępcą prezydenta i osobami protestującym przeciw budowie boiska.

 

Wszystko zaczęło się od złożenia przez kilku mieszkańców osiedla protestu przeciw budowie wygranego projektu. W piśmie do magistratu (z powiadomieniem RO), podnosili argument, że boisko okazało się o wiele większe niż planowano je w chwili głosowania. Kolejnym był argument o intensywnym hałasie jaki towarzyszyć będzie rozgrywkom. Starano się też udowodnić, że budowa boiska zaburzy stosunki wodne i źle wpłynie na ciek wodny zwany przez mieszszkańców „smródką”.

 

Rada Osiedla chcąc doprowadzić do wyjaśnienia sprawy, wystąpiła do magistartu o przedstawienie założeń projektu i odniesienie się do złożonego protestu. Pismo RO zostało źle odebrane przez zwolenników powstania boiska i w osiedle poszła fama, że Rada jest przeciwna budowie.

 

Na wtorkowym zebraniu pojawiło się sporo osób. Przybyli mieszkańcy, matki z dziećmi, młodzież, grupka protesujących oraz zastępca prezydenta Marcin Przepiera. To on wytłumaczył, że projekt budowy boiska wraz z zapleczem, dokładnie odpowiada temu, na co oddano głosy. Przeciwny budowie boiska mieszkaniec ripostował, że głosował też w SBO za powstaniem obiektu, ale był on przedstawiany jako wielokrotnie mniejszy. Prezydent po raz kolejny tłumaczył, że jest zgodny z pierwotnymi założeniami.

 

Za budową boiska wystepowały też młode matki, które argumentowały o potrzebie budowy boiska ze wzgledów bezpieczeństwa, gdyż wysyłanie dzieci na inne osiedla np. na Bukowe w okresie jesienno – zimowym jest wyjątkowo niebezpieczne. Wtedy protestujący wytoczył armatę, która wywołała salwę śmiechu. Dowodził oto, że… gwizdek sędziowski używany w trakcie meczu będzie zakłócał spokój i wypoczynek…

 

Nasz komentarz.

   Kiedy inne osiedla od lat starają się o podobne inwestycje, część mieszkańców Kijewa blokuje projekt, na który inne osiedla czekają. Kijewo – w części „blokowej”, to w większości młodzi ludzie z dziećmi, które muszą się gdzieś wykazać sportowo. Czasy trzepaka i niewielkiej piaskownicy już odeszły. Widać nie dla wszystkich, bo mentalnie tkwią w tych czasach. Nie ma chyba większej radości dla starszych niź śmiech i zabawa dzieci. Nie wszystkim to odpowiada.©

 

EL

 

Foto archiwum.

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook