Burzliwe spotkanie

06.09.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zamieszczamy realcję ze spotkania mieszkańców Klucza i Żydowiec w sprawie zmian w organizacji komunikacji miejskiej jakie są planowane od przyszłego miesiąca. Źródłem relacji jest FB RO Podjuchy.

Za nami bardzo wymagające spotkanie zarządów dwóch rad osiedli z mieszkańcami. Gościliśmy dzisiaj na terenie sąsiedniej Rady Osiedla Żydowce-Klucz, spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej nr 24. Bardzo dziękujemy, bo przyszło ponad 90 osób i nigdzie indziej nie pomieścilibyśmy się. Spotkanie miało bardzo burzliwy przebieg. Skupmy się jednak na tylko istotnych treściach. W rzeczowym dialogu z ZDITM udało nam się wraz z Radą Osiedla Żydowce-Klucz i przy pewnym wsparciu Rady Osiedla Zdroje wypracować konkretne propozycje w zakresie poprawy funkcjonowania komunikacji autobusowej w pasie Podjuchy - Żydowce/Klucz. W szczególności w dialogu wywalczyliśmy wydłużenie zakresu linii 66 do Pętli Klucz oraz zwiększenie ilości kursów w cyklu szczytowym porannym i popołudniowym (ogółem do wartości 28). Poniżej konkretny rozkład, który ZDITM Szczecin zaproponował z gotowością uruchomienia już od 1 października 2018. Ustalmy, że ta propozycja ma charakter pewnego przełomu. Od wprowadzenia zmian w komunikacji Prawobrzeża na początku roku jest istotnym krokiem naprzód w kierunku częściowej normalizacji sytuacji. W tym kształcie linia 66 ma szansę bowiem istotnie asekurować występujące opóźnienia na linii wiodącej nr 64, które tak bardzo dokuczają wielu osobom.
 
Podsumujmy zatem kluczowe atuty przedłożonej propozycji:
✅ Zmiana w postaci dojazdu do Pętli Klucz. Zasięg wydłużony o ok. 1200 metrów (1,5 przystanku), co pozwoli objąć zakresem linii budynki wielorodzinne położone przy ulicy Rymarskiej oraz Placówkę Oświatową. Zwiększenie szansy podróży. Mieszkańcy nie będą zmuszeni dokonywać wczesnego wyboru. W skrócie, na którym przystanku ustawić się w oczekiwaniu na autobus.
✅ Zwiększenie połączeń w porannym i popołudniowym cyklu szczytowym do 28 kursów na dobę. Tak ważne dla Żydowiec-Klucza, ale i mieszkańców Podjuch zamieszkałych w rejonie przystanków Metalowa i Podjuchy Dworzec.
✅ Propozycja utrzymuje i podnosi rangę linii nr 66. Tak ważną w ramach istniejącej autonomii wielu usług na Prawobrzeżu Miasta Szczecina. Linia ta osiąga istotne cele podróży: Węzeł Jaśminowa, ZUS, US, Filię UM Szczecin, duże Centra Handlowe. Aktualnie linia 66 skutecznie łączy 6 osiedli: Bukowe, Majowe, Słoneczne, Zdroje, Podjuchy i Żydowce-Klucz.
 
Ogólnie przedłożona propozycja oprócz rekomendacji wymienionych wcześniej Rad Osiedli, spotkała się z równoległym poparciem obecnych na sali przedstawicieli szkoły SP24. Co istotne poparło ją swoim podpisem 80 mieszkańców. Część nie wyraziła swego zdania. Równo 6 osób zgłosiło sprzeciw dla takiego rozwiązania uznając je za niesatysfakcjonujące (osoby związane z inicjatywą przywrócenia linii 55).
 
   Zebranych poinformowano też o zwiększeniu o jeden dodatkowy kurs linii nocnej 533.
 
Źródło Facebook

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.