Bon dla opiekunów

16.07.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od dziś opiekunowie osób cierpiących na chorobę Alzheimera mogą składać wnioski o przyznanie „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75”.

Wnioski o przyznanie nowego świadczenia można składać w Biurze Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu – zarówno w głównej siedzibie Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1; stanowisko nr 47, należy wcześniej pobrać z automatu bilet oznaczony literą „M”), jak również jego filii (ul. Rydla 39-40). Dokumenty są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu. Opiekunowie seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, w celu otrzymania Bonu muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza specjalisty, że senior przebywa pod opieką odpowiedniej poradni zdrowia lub zespołu leczenia środowiskowego. Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rozpoznania choroby Alzheimera wraz z określeniem jednostki chorobowej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75” muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Uzyskane w ten sposób dane w przyszłości zostaną wykorzystane w celu przygotowania przez Miasto programów wsparcia dla osób starszych oraz ich opiekunów.

Szczegółowe informacje dotyczące „Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75”, w tym wzory niezbędnych formularzy, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51081.asp?soid=21D796666F9343FA9CE16BE2E0063A90.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, świadczenie skierowane jest do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki).

Zgodnie założeniami wysokość Bonu opiekuńczego wyniesie 2000 zł i zostanie wypłacona w dwóch transzach (każdorazowo po 1000 zł).

Pierwsza transza zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który złoży stosowny wniosek w trakcie rozpoczynającego się właśnie naboru wniosków (od 16 lipca do 17 sierpnia br.) i zostanie zakwalifikowany do uzyskania świadczenia. Druga transza, zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który uzyskał prawo do świadczenia w ramach pierwszej transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które po raz pierwszy będą ubiegały się o przyznanie świadczenia i zostaną do niego zakwalifikowane (wnioski będą przyjmowane od 17 września do 19 października br.).

Środki finansowe na realizację zadania w 2018 roku zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 1 800 000 zł.


Foto ilustracyjne net.

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.