Bezpieczny Śmigus-Dyngus

06.04.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zbliżające się Święta Wielkanocne związane są z obyczajem oblewania wodą tzw. "Śmigusa Dyngusa", który przypada w drugi dzień Świąt.

Z doświadczeń lat ubiegłych wynika, iż nie wszystkie osoby kultywujące tę tradycję potrafią zachować umiar i często przekraczają zwyczajowo przyjęte normy. Nierzadko w tym dniu już od samego rana ulice przemierzają grupy dzieci i młodzieży wyposażone w wiadra z wodą i inne akcesoria, które przez cały dzień oblewają przechodniów. Bez umiaru wlewają oni kaskady wody do środków komunikacji miejskiej, zatrzymujących się na światłach samochodów, klatek schodowych, kościołów. Oblewani są ludzie idący do kościoła, oczekujący na tramwaj, dodatkowo na przechodniów zrzucane są plastikowe woreczki z wodą. W rezultacie wielu mieszkańców naszego miasta boi się w tym dniu wychodzić z domu. Należy zaznaczyć, że przypadki przesadnego i spotykającego się ze zdecydowanym sprzeciwem osób oblewania wodą, z punktu widzenia prawa są karalne. Sprawcy takich czynów nie rozróżniają tradycji od zwykłego wybryku, który nosi często znamiona wykroczenia. W skrajnych przypadkach naruszony może być nawet przepis kodeksu karnego (art. 288 par 1). W sytuacji, gdy wskutek celowego oblania doszło do zniszczenia bądź zabrudzenia odzieży lub innego uszkodzenia mienia, osoba pokrzywdzona ma prawo złożyć żądanie ścigania sprawcy takiego czynu. Policja zobowiązana jest do podjęcia czynności mających na celu ustalenie winnego i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Ponadto, swoim postępowaniem osoby takie często dopuszczają się wykroczeń określonych w art. 51 kw (zakłócenia spokoju i porządku publicznego), art. 75 kw (spowodowanie niebezpieczeństwa przez wyrzucanie przedmiotów i wylewanie płynów), art. 140 kw (nieobyczajnego wybryku). W momencie, gdy obiektem takich ataków stają się pojazdy w ruchu drogowym sprawcy swoim zachowaniem nierzadko dopuszczają się wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, zwłaszcza z art. 76 kw (rzucanie przedmiotami w pojazdy w ruchu), art. 90 kw (utrudnianie ruchu na drodze) i art. 86 kw (spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook