Bezpieczne ferie

27.01.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Blisko setka dzieci ze szkół podstawowych nr 37 i 74 na Prawobrzeżu wzięła udział w imprezie pt. „Bezpieczne ferie”, która została zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Ponadto bezpieczeństwa uczyły Straż Miejska i Straż Pożarna. Impreza odbyła się 26 stycznia w Szkole Podstawowej nr 37.

Świetny to pomysł, aby przez zabawę uzmysłowić dzieciom jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, jak można zapobiegać wypadkom, jak zachować się podczas zagrożenia lub też jak się zachowywać by nie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Przyjazna atmosfera, klaun prowadzący całą imprezę oraz przyjaźni policjanci, strażnicy miejscy i strażacy - to wszystko powoduje, że dzieci nabierają zaufania do policjanta czy też strażnika miejskiego. Ważne jest też to, że przestają się ich bać. W takiej atmosferze dzieci szybko uczą się jak zachować się w razie niebezpiecznej sytuacji, w której akurat się znalazły. Młodszy aspirant Anna Gaweł, Wydział Ruchu Drogowego KM Policji Szczecinie - Podczas tej imprezy każdy ma swoje zadania do spełnienia. My mówimy o ruchu drogowym, Straż Miejska przypomina jak bezpiecznie bawić się podczas ferii, instruują jak bezpiecznie przyjść do szkoły i wrócić do domu, Strażacy Ochotnicy uczą podstawowych zasad ratownictwa medycznego. Uczą też sztucznego oddychania, przypominają jak i gdzie zadzwonić w razie wypadku. Prócz szkół odwiedzamy przedszkola, organizujemy też akcję prewencyjną „Bezpieczny pierwszak”. Podczas imprez dzieci otrzymują gadżety odblaskowe, ulotki i materiały poglądowe. Aspirant Sztabowy Zenon Butkowski, Wydział Ruchu Drogowego KM Policji w Szczecinie -Chcę przypomnieć, że co roku organizujemy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym. Egzaminy praktyczne odbędą się w SP nr 37 na Prawobrzeżu. Egzaminy przeprowadzimy do 25 kwietnia i będą się składać z części praktycznej i teoretycznej. Jest to turniej dla szkół podstawowych i gimnazjów. Oczywiście zapraszamy i czekamy na chętnych. Tekst i foto Andrzej Wiśniewski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.116.201). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.