Bezinteresowna pomoc – pomagają, bo chcą...

23.12.2005, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze w Szczecinie jest społeczną organizacją zrzeszającą ratowników, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie, w szczególności działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie nad jego bezpieczeństwem oraz działalność oświatowa w tym zakresie. Jesteśmy organizacją, która powstała w 2005 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Idea naszej działalności została zapoczątkowana w latach 1997-98, kiedy w Polsce rozpoczęło działalność CB Radio.Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym podjęto decyzję o powołaniu Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego w Szczecinie jako samodzielnie działającej jednostki, która zrzeszać będzie przeszkolonych ratowników na terenie miasta i okolic, którzy będą bezinteresownie nieść pomoc. Pamiętna powódź w 1997 roku pokazała jaką wartością są Ratownicy Społeczni i o tym pamięta się do dziś. Naszym celem nie jest zastępowanie działalności profesjonalnych służb medycznych, ale możemy udzielić pomocy przedmedycznej, która w wielu przypadkach może uratować życie. Zadania naszej organizacji są jasno sprecyzowane, a dzięki zaangażowaniu różnych osób możemy budować struktury naszej organizacji na terenie Szczecina i okolic.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Składa się z wolontariuszy przeszkolonych z udzielania Pierwszej Pomocy ofiarom wypadków losowych i komunikacyjnych. W swych szeregach mamy instruktorów Pierwszej Pomocy jak i ratowników medycznych oraz przedmedycznych, strażaków, policjantów itp. Bierzemy również udział w różnego rodzaju imprezach sportowych, gdzie czuwamy nad bezpieczeństwem uczestników; akcjach charytatywnych na rzecz osób ubogich; pokazach instruktażowych, które mają na celu podniesienie świadomość ludzi w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ratownictwa przedmedycznego.Nasza Organizacji stawia na profesjonalizm, a działania nasze skierowane są w następujących kierunkach: - pomoc przy wypadkach komunikacyjnych, - zabezpieczenie imprez sportowych i kulturalnych - szeroko pojęta edukacja z Pierwszej Pomocy dla dzieci i dorosłych.Ciągła współpraca z zawodowymi służbami ratowniczymi i porządkowymi daje pozytywne wyniki w dziedzinie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa naszej społeczności. Pomagamy w zabezpieczeniu ruchu drogowego, tworzymy wspólne patrole z Policją, działamy w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pogotowiu Ratunkowym jako wolontariusze.System powiadamiania ratunkowego jest cały czas doskonalony ale najwięcej zależy od nas samych, przypadkowych świadków, którzy przeprowadzą poprawną akcję ratunkową na miejscu zdarzenia. Szkolenia prowadzone przez ratowników cieszą się zainteresowaniem wielu osób i środowisk społecznych, gdyż na całym świecie jest obecnie „moda”, ale również i zapotrzebowanie na naukę udzielania pierwszej pomocy. Ratownictwo to spełnienie się wewnętrznej potrzeby pomagania innym ludziom. Mamy nadzieję, że będzie coraz więcej ludzi, którzy będą nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Szczególnie teraz kiedy żyjemy w ciężkich czasach, gdzie większość ludzi żyje w ciągłym pośpiechu potrzeba jest ludzi, którzy mają swoje sprawy i swoje życie, ale częścią ich życia jest czas niesienia pomocy potrzebującym. Życzylibyśmy sobie i Państwu, aby coraz więcej osób zostało wolontariuszami Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego w Szczecinie. Chcemy tym samym podkreślić, że wolontariusz to osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia pomagają innym, jednocześnie czasami angażują własne środki finansowe, aby nieść pomoc innym. Zachęcam do tej formy pomocy innym, bo nigdy nie wiemy czy to właśnie taki ratownik nie uratuje nam kiedyś życia lub bliskiej nam osobie.Pomagamy z różnych powodów, niektórzy dlatego, że kiedyś nam udzielono pomocy, dlatego, że daje nam to satysfakcję, zdobywamy nowe życiowe doświadczenia i wiele innych. Każdy ma swoją motywację i każda jest dobra, bo w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o ludzkie życie, bo na ziemi nie ma nic cenniejszego.W chwili obecnej liczba ratowników to około 20 osób. Biorąc pod uwagę, że działalność nasza jest w ramach wolontariatu, ludzie przychodzą i odchodzą. Każdy musi znaleźć sens i satysfakcję w tym co robi, nikogo nie trzymamy siłą. Gromadzimy ludzi, którzy chcą pomagać ludziom, którzy czują taką potrzebę i są świadomi, że ich trud nie idzie na marne.I chyba tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi: satysfakcja i radość, że jest się potrzebnym, pomaga żyć i nadaje sens wszystkiemu co ważne…Na zakończenie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w to wielkie dzieło pomocy ludziom. Zachęcamy do współpracy: wolontariuszy, instytucje oraz firmy prywatne.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego w Szczecinie pod adresem: www.ratownicy.szczecin.pl, lub pisząc na nasz adres e-mailowy ratownicy@op.pl. Opracował: Rafał Kościołowicz, Grzegorz Twardowski

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.