Autostrada do archiwum

17.02.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Obradowali radni Rady Miasta.

Jedną z ważniejszych decyzji jaka zapadła w trakcie posiedzenia była uchwała o zmianie nazwy urzędowej ulicy Autostrada Poznańska. Wkrótce będzie to ulica Floriana Krygiera. Tym samym używana od 1947 roku nazwa Autostrada Poznańska przejdzie do historii.
 
Ulica Autostrada Poznańska jest jedną z dwóch głównych dróg wjazdowych i wyjazdowych ze Szczecina (przez rzekę Odra) w kierunku wschodnim i południowym oraz w stronę autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Wjazd do miasta przez ul. Autostrada Poznańska nie spełnia parametrów i możliwości pozwalających na rozwiązanie obecnych i ew. przyszłych problemów komunikacyjnych.
 
W celu ułatwienia realizacji kluczowej inwestycji dla miasta i obszaru metropolitalnego, tj.: przebudowy ul. Autostrada Poznańska wskazane jest dokonanie zmiany nazwy ulicy (nazwa ulicy Autostrada Poznańska obowiązuje od roku 1947). Zmiana podyktowana jest chęcią uniknięcia komplikacji już w okresie przedwstępnych konsultacji dot. wniosków GM Szczecin o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych. Wnioski poddawane są ocenie ekspertów zewnętrznych (np. Inicjatywy JASPERS), bardzo często nieznających lokalnej specyfiki i opierających ocenę kwalifikowalności przedsięwzięcia na podstawie sztywnych wytycznych. Myląca nazwa („ulica/autostrada”) może powodować trudności w ocenie wniosku o dofinansowanie wyłącznie na podstawie nazwy własnej).
 
W konkursie na nadanie nowej nazwy ulicy przeprowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2014 dokonano wyboru nowej nazwy – „Floriana Krygiera” zaproponowanej przez mieszkańca Szczecina.
 
Inną sprawą jaką dało się słyszeć w trakcie obrad było zapytanie złożone przez przewodniczącego Rady Osiedla Kijewo w sprawie strzelnicy sportowej STS w Parku Leśnym Dabie. Radny osiedlowy chciał wiedzieć, czy strzelnica rzeczywiście zakończy z końcem miesiąca działalność, bo jak na razie Rada Osiedla nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej sprawie.
 
EL
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.