Antyterroryści w szpitalu

24.05.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Scenariusz ćwiczeń – na szczęście były to właśnie ćwiczenia, był realny i dość dramatyczny.

Pracownik punktu informacyjnego szpitala „Zdroje” odebrał telefon, w którym osoba poinformowała o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szpitala „Zdroje”. O zaistniałym zagrożeniu niezwłocznie powiadomiono Dyrektora Naczelnego szpitala, Łukasza Tyszlera oraz policję. W czasie prowadzonej akcji poszukiwawczej ustalono, że w pawilonie administracji zauważono pozostawiony pakunek niewiadomego pochodzenia. Na miejsce przybyli pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

W trakcie prowadzonych działań użyli między innymi psa, którego zachowanie wskazało na obecność materiałów wybuchowych w znalezionej paczce. Dyrektor szpitala, po konsultacji z kierującym akcją przedstawicielem policji, zarządził natychmiastową  ewakuację osób przebywających w budynku i sąsiednich pawilonów. Potencjalny teren rażenia ogrodzono taśmami. Policjanci zabezpieczyli ładunek i przy pomocy specjalistycznego sprzętu umieścili go w beczce pirotechnicznej, a następnie wywieźli ładunek poza teren szpitala w celu jego neutralizacji.        

Tak wyglądały ćwiczenia na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego na terenie szpitala „Zdroje”, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,  kierownictwo szpitala „Zdroje” oraz funkcjonariuszy policji. Ćwiczeniom przyglądali się również przedstawiciele z V Pułku Inżynieryjnego jednostki Wojska Polskiego w Podjuchach. Po zakończeniu ćwiczenia praktycznego funkcjonariusz policji przeprowadził dla pracowników szpitala szkolenie teoretyczne z zakresu postępowania w przypadku zagrożenia działaniami terrorystycznymi.

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Sikora, Dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dr n. med. Łukasz Tyszler Dyrektor Naczelny Szpitala „Zdroje”.

Na pozostałych zdjęciach policjanci z  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook