29.08.2015 r. - Moc atrakcji na Festynie Słonecznym przy Rubinowym Stawie

27.08.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Atrakcją Festynu będzie możliwość darmowej przejażdżki Szczecińskim Szybkim Tramwajem – ale tylko na odcinku od Mostu Długiego do końcowego przystanku Turkusowa. Osoby, które przyjadą na Festyn z Lewobrzeża zostaną poinformowane na przystanku Turkusowa jak dojść do miejsca Festynu (ok. 500 m).

 Przed festynem rozpoczną się interesujące warsztaty dla osób w wieku 15-99 lat. Warsztaty o godz. 10.30 „Jak udzielać wywiadów i je prowadzić oraz jak występować przed kamerą” poprowadzi Mariusz Brzostek, a o godz.  godz. 11.00 rozpoczną się drugie - Warsztaty dziennikarsko-literackie, które poprowadzi Marcin Wolski. Spotkanie osób zainteresowanych warsztatami o godz. 10.15, przy Pomniku Niepodległości. Warsztaty prowadzone będą w Auli Szkoły Podstawowej nr 37. Uczestnicy warsztatów dziennikarskich wezmą udział w konkursie.

Lista zgłoszeń wystawców, firm, organizacji pozarządowych rośnie i zapowiada się największy Festyn Osiedlowy na Prawobrzeżu!

Podczas Festynu poza rozrywką, zabawą i biesiadą zajmiemy się sprawami ważnymi dla naszego osiedla. Zbierane będą propozycje Mieszkańców dotyczące zadań inwestycyjnych na Osiedlu Słoneczne, np. remonty i zmiany. Inwestycje dotyczyć mogą jedynie terenów „miejskich” a nie „spółdzielczych”.  Przekazane zostaną informacje na temat projektu Amfiteatru przy Rubinowym Stawie zgłoszonego już w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Zbierane będą również podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planu likwidacji bibliotek osiedlowych i utworzenia Medioteki przy ul. Handlowej oraz sprzeciwienia się budowie kolejnego hipermarketu przy ul. Handlowej.

Hipermarketów już nie potrzebujemy! Potrzebna jest Medioteka jako miejsce innowacyjne, będące połączeniem biblioteki i domu kultury, pełniącej rolę centrum spotkań lokalnej społeczności. Lewobrzeże otrzymało nową Filharmonię – Prawobrzeże czeka na nowoczesną Mediotekę.

Wstępnie zaplanowaliśmy zbieranie w trakcie Festynu podpisów pod projektem Inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zobowiązania Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami i Radami Osiedli w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tej sprawie mamy jednak niekorzystną opinię Radcy Prawnego Mateusza Wagemanna, który m.in. wskazuje, że nie ma aktualnie podstawy prawnej do nałożenia na prezydenta miasta obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych w konkretnej sprawie, jak też regulamin konsultacji uchwalony przez Radę Miasta Szczecin nie wymienia żadnego przypadku, w którym prezydent byłby zobowiązany do przeprowadzania konsultacji. Natomiast obywatelską inicjatywę uchwałodawczą można łatwo zablokować, albowiem wystarczy, że prawnik z Urzędu Miasta zaopiniuje negatywnie projekt uchwały i wówczas projekt taki nigdy nie trafi na sesję Rady Miasta.

Pozostaje nam tylko czekać aż Sejm przyjmie ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, w projekcie której takie zobowiązanie się znajduje.

 

Marek Chabior, Przewodniczący Rady Osiedla Słoneczne

Informacje organizacyjne i zgłoszenia na Warsztaty: marek.chabior2@gmail.com  

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.