Złóż nową deklarację

30.12.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W styczniu 2015 r. część właścicieli nieruchomości musi złożyć nową deklarację.

Wyliczający opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. 
Mija właśnie 12 miesięcy od momentu, w którym większość właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie złożyło swoje poprzednie deklaracje w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.
Kto powinien złożyć nową deklarację?
6 tys. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie ww. 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2015. Obowiązek dotyczy nieruchomości wielorodzinnych (w ich przypadku deklaracje składają zarządcy), nieruchomości wielolokalowych bez zarządcy oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3
Kto nie musi składać nowej deklaracji?
Ponad 18 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, która ma opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji!
Deklarację można złożyć na trzy sposoby:
Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę e- urząd i podpisać ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu E-PUAP; Pobrać formularz do druku ze strony e-urząd i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1” lub „DOP-2”; Pobrać formularz w Biurze Obsługi Interesanta  a po wypełnieniu złożyć deklarację w Urzędzie Miasta – przy pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii urzędu na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.
Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.
Cały czas można korzystać z infolinii 91 435 11 98 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogramy) a także
kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, na podstawie danych o ilości zużytej wody w okresie wybranym przez gminę, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie ecoszczecin.pl
Komunikat przesłało Biuro Prasowe UM w Szczecinie.
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.