Zgłoś swój obiekt 25-lecia

02.09.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Ostatnie 25 lat historii Polski to czas głębokich zmian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Konkurs "Obiekt 25-lecia Symbol Przemian" ma zwrócić uwagę na Miasto jako miejsce, które w postaci zrealizowanych obiektów i zagospodarowania terenu, zapisuje historię ważnego okresu przemian po roku 1989.

Pomysł plebiscytu narodził się kilka miesięcy temu. Podczas corocznego konkursu o nagrody gospodarcze, który miał miejsce w kwietniu tego roku, uzmysłowiłem sobie, że mnie nagroda za najlepszą inwestycję kojarzy się z czymś zupełnie innym  - powiedział Piotr Mync, zastępca prezydenta miasta. Myślę, że dla mnie i dla pozostałych członków środowiska architektoniczno-budowlanego, gdy mówi się o najlepszej inwestycji, jednoznaczne jest to z mową
o architekturze, a nie o nowoczesnych technologiach oraz miejscach pracy.

Istotnym elementem przygotowanego przez nas konkursu, jest debata na temat architektury. Jej celem jest zrozumienie procesu zabudowy przestrzeni miejskiej po 1989 roku. Granica przemian ustrojowych, jest jednocześnie punktem od którego możemy mówić o ważnych zmianach przestrzennych - powiedział Jarosław Bondar, architekt miasta. Jeżeli spojrzymy na te ostatnie 25 lat odkryjemy, że architektura, która powstała w tym okresie istotnie różni się od tego, co możemy zrealizować obecnie.

Celem konkursu jest wspólny wybór "Obiektu 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN", który będzie ogniskował uwagę i dyskusję wokół wartości, jakie przyniósł okres minionego ćwierćwiecza. Ważnym aspektem jest również promowanie architektury jako wartości, która powstała na tle przemian społecznych i kulturalnych ostatniego 25-lecia. W konkursie mogą wziąć udział obiekty wybudowane w Szczecinie w latach 1989 - 2014.


Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:
I kategoria:    Obiekty różne m.in. przestrzenie publiczne, przebudowy budynków istniejących (w tym działania na obiektach zabytkowych), rewitalizacja, obiekty     inżynierskie oraz infrastrukturalne.
II kategoria:   Budynki i zespoły mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne.
III kategoria:  Budynki użyteczności publicznej.
Ponadto wręczona będzie również nagroda główna prezydenta miasta oraz nagroda publiczności.

Zasady zgłaszania obiektów:
Obiekty do konkursu można zgłaszać w terminie od 2 do 16 września 2014 r. Prawo zgłaszania obiektów do konkursu ma każdy. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego obiektu przez tą samą osobę. Zgłoszenie należy złożyć za pomocą Formularza zgłoszenia obiektu do konkursu podając nazwę lub adres obiektu, rok budowy oraz kategorię obiektu w wersji papierowej lub elektronicznej, a następnie dostarczyć je drogą pocztową lub osobiście pod adres:
Biuro Strategii - Urząd Miasta Szczecin,
Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin,
z dopiskiem Konkurs na "Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN".
 

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres: obiekt25lecia@um.szczecin.pl

Głosowanie:
Głosowanie na "Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN" odbędzie się w trakcie Westivalu Architektury 2014 w dniach 16-18 października w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej.
Głosowanie polegać będzie na wyborze jednego obiektu w każdej z trzech kategorii oraz wskazaniu obiektu do Nagrody Publiczności na Karcie do głosowania. Udział w głosowaniu jest powszechny i otwarty dla wszystkich.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Szczecin, odbędzie 19 października 2014 roku o godzinie 14.30 w Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej. Po uroczystości odbędzie się  Koncert Baltic Neopolis Orchestra.


Informacje na temat Konkursu Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN" dostępne są na stronie Urzędu Miasta Szczecin:
http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50897.asp.

Serdecznie zapraszamy na zgłaszanie "obiektów" mieszczących się na Prawobrzeżu.

RC

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.