Zaczyna się rok szkolny

29.08.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Inauguracja rozpocznie się uroczystą Mszą świętą za Oświatę Szczecińską,

...która odbędzie się 1 września br. o godz. 8.00 w Bazylice archikatedralnej
św. Jakuba z udziałem władz miejskich, delegacji szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

Dalsze uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego przy  ul.  Seledynowej 50 w Szczecinie   

 Oświata szczecińska w liczbach:

 Od 1 września w ogólnodostępnych szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin naukę rozpocznie 40 826 uczniów (w porównaniu
z ubiegłym rokiem szkolnym więcej o 719)
w tym:

-19 571 w kl. I – VI szkół podstawowych (w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym - więcej o 1 484)

-8 807 w gimnazjach (mniej o 226)

12 448  w szkołach ponadgimnazjalnych (mniej o 539) w tym ok. 3 422 maturzystów.

 Liczba dzieci w przedszkolach:  7 200 w tym 40 w przedszkolu specjalnym ( 22 wolne miejsca)

Dodatkowo w 5 szkołach podstawowych zaplanowano 275 miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich.

 Po raz pierwszy:

- w klasach pierwszych ogólnodostępnych publicznych szkół podstawowych naukę rozpocznie 4 432 uczniów w tym 1906 sześciolatków

- w oddziałach przedszkolnych dla 5 i 6-latków -  2 689 w tym 1 268 dzieci 5 letnich.

 Dostosowanie i doposażenie pracowni zawodowych zgodnie z warunkami realizacji kształcenia w zawodzie określonymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach, m.in. udział w  projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wdrożenie  programu matematycznego pn.: „Matematyczny Szczecin” w 7 gimnazjach tj.: G nr 5, G nr 10, G nr 12, G nr 16, G nr 29, G nr 31, G nr 34 w celu podniesienia jakości kształcenia gimnazjalnego w zakresie umiejętności matematycznych określonych w podstawie programowej. Obowiązkowe zajęcia
z matematyki będą prowadzone w sposób niekonwencjonalny z wykorzystaniem bogatej i ciekawej bazy ćwiczeń i zadań matematycznych  Rolę koordynatora pełni Gimnazjum nr 16.

 W minionym roku szkolnym Wydział Oświaty przeznaczył dodatkowe środki na realizację programów projakościowych dla 24 przedszkoli i 79 szkół. Środki zostały przekazane na przeprowadzenie 26 499 godzin zajęć z uczniami w szkołach i 1960 godzin zajęć z dziećmi w przedszkolach.

 

EL

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.