Zabrali i dodali

27.06.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Obradowała Rada Miasta Szczecina, która podjęła kilka ważnych decyzji.

Pierwszą z nich było udzielenie absolutorium Piotrowi Krzystkowi prezydentowi miasta. Choć nie jednogłośnie, absolutorium zostało udzielone, za było 20 radnych, przeciw 10, a 6 wstrzymało się od głosu.  Najwięcej uwag do realizacji budżetu za ubiegły rok miała radna niezrzeszona Małgorzata Jacyna – Witt oraz radni PO. Drugą decyzją wymuszoną ministerialnym rozporządzeniem była decyzja o obniżeniu pensji prezydenta miast. Piotr Krzystek stracił 20% pensji, ale tylko w części płacy zasadniczej. Teraz może rocznie zarobić maksymalnie 145 tysięcy złotych, co daje miesięcznie nieco ponad 12 tysiecy brutto, Dotychczas prezydent mógł zarobić do 160 tysięcy rocznie. Jednak w ramach rekompensaty, radni na wniosek przewodniczącej Rady Miasta Stefanii Biernat, podnieśli Piotrowi Krzystkowi dodatek funkcyjny, co w niepełnym stopniu, ale niemal wyrównało dotychczasowe pobory. To dość kuriozałan sytuacja, gdyż władze PiS ostro zabrały się za obniżanie pensji samorządowcom, a szczecińscy radni znaleźli sposób obejścia oczekiwań prezesa Kaczyńskiego.
 
Emocje były przy wniosku o podniesieniu kapitału na budowę stadionu piłkarskiego. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy i oczekuje ofert. Pierwotna kwota wzrosła z 245mln do 272mln złotych. Może to nie być ostateczna granica kosztów, gdyż nie wiadomo jakie oferty kosztowe zaproponują wykonawcy. Jest tylko nadzieja, że szacunki miasta nie będą znacząco odbiegać od ofert wykonawców. Według zapowiedzi stadion ma powstać do 2021 roku. Sporo emocji towarzyszyło dyskusji o wydaniu zgody na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie. Na wniosek PO przywołujący uchyloną przez wojewodę decyzję o lokalizacji pomnika, dyskutowano o trym z emocjami. Wniosek okazał się bezasadny, co wyrazili radni w głosowaniu odrzucając go. Argumenty PiS były takie, że pomnik stanął na terenie nie będącym własnością miasta, a budowę zrealizowano z prywatnych funduszy. Rodzice uszczęśliwieni urodzeniem wieloraczków, będą objęci tzw. „bonem opiekuńczym”, czyli po pięć tysięcy złotych na każde dziecko. Jednak obowiązywać to będzie w przypadku urodzenia co najmniej trójki dzieci na raz. Radni uczcili też minutą ciszy zmarłego niedawno profesora Seweryna Wiechowskiego znanego kardiochirurga i wieloletniego rektora PUM. Przed nami jeszcze jedna sesja w lipcu, a w sierpniu radni udadzą się na urlopy.
                                                                                                                                                
EL
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.83.132). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook