Wnioski o dodatek węglowy

20.08.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Wniosek można złożyć złożysz w Szczecińskiem Centrum Świadczeń

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego przyjmowane są w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Świadczenie w wysokości 3 tysięcy złotych przysługuje osobom, które ogrzewają dom węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 % węgla kamiennego. Dodatek przyznawany jest niezależnie od dochodu. Przeznaczony jest dla gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – węgiel kamienny lub brykiet/pelet zawierający co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest dokonanie wpisu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach:

·        Przy ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 8-16;

·        Przy ul. Rydla 39-40, godz. 8-15:30.

 

Dokumenty będzie można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń - ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Maciej Homis
Rzecznik Prasowy miasta ds. pomocy społecznej
tel. kom. 
506 037 356

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, tel. (91) 48-57-601, fax: (91) 48-57-603, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl .

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@mopr.szczecin.pl  oraz telefonicznie: (91) 48-57-542 fax: (91) 48-57-603.

W szczególności, posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w określonych sytuacjach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowe informacje w przedmiocie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: https://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/klauzula_informacyjna_/

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.91.5). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook