SKM Załom

27.09.2023, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Coraz bliżej SKMki

Budowa miejskiej infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzona jest w kilkunastu miejscach jednocześnie. Miejski parking i chodniki prowadzące na perony kolejowe powstają w Załomiu przy ulicy Produkcyjnej. Po zrealizowaniu robót ziemnych oraz większości robót sieciowych, elektrycznych i teletechnicznych, wykonawca przystąpił do budowy nowej infrastruktury drogowej. Wykonane zostało korytowanie pod budowę drogi dojazdowej do parkingu. Wykonane zostały warstwy podbudowy nawierzchni parkingów oraz chodników. Aktualnie realizowane są prace związane z układaniem nawierzchni miejsc parkingowych i chodników. Trwa montaż krawężników.

 t prac wynosi 3 233 490,68 zł brutto. Roboty realizuje firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna.

 Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

 Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook