Przesądzone

20.02.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Miasto przygotowało projekt uchwałay w sprawie nowej organizacji oświaty w Szczeinie.

Wynika z niej, że Gimnazjum nr 7 zostaje włączone w strukturę SP nr 37 na osiedlu Słoneczne. Ze wszystkimi szczegółami można się zapoznać klikając na podany link. Nowa sieć jest efektem wielomiesięcznej pracy całego środowiska oświatowego. Uchwała stanie na sesji Rady Miasta 28 lutego br. Jej przyjęcie oznacza, że na Majowym nie będzie nowego Liceum na Prawobrzeżu. 

Wypracowane przez Wydział Oświaty rozwiązania to wynik pracy Zespołu ds. Reformy Oświaty. Wszystkie zaproponowane przez Miasto zmiany, zostały poddane wielogodzinnym dyskusjom podczas których szczegółowo omówione zostały zarówno pozytywne strony zmian, jak również zagrożenia, które się z nimi wiążą. W opracowaniu projektu nowej sieci szczecińskich szkół, udział brali między innymi radni Rady Miasta, rodzice szczecińskich uczniów, dyrektorzy i nauczyciele, przedstawiciele rad rodziców oraz związki zawodowe. Celem prowadzonych prac było odpowiedzialne dostosowanie szczecińskiej oświaty do przepisów wynikających z rządowej reformy systemu edukacji. Miasto przyjęło założenie o przygotowaniu zmian w stałym dialogu ze środowiskiem, tak aby była możliwie najlepsza dla uczniów, ale również zapewniała w jak największym stopniu ochronę etatów pedagogicznych i niepedagogicznych. Dzięki proponowanym rozwiązaniom optymalnie wykorzystana ma być baza oświatowa.

Wariantem, który był najczęściej wybieranym w przypadku szczecińskich szkół jest włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej. Wybranie takiego sposobu wprowadzenia zmian jest optymalne ponieważ likwiduje dwuzmianowość, w wielu przypadkach nie istnieje potrzeba dostosowywania budynków do potrzeb uczniów oraz zapewnia ochronę etatów pracowników szkół.

Z projektem uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego można zapoznać się na stronie internetowej:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=DFF811D6FA5F460F8B856B5838AA99E4


Uchwała będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta, tj. 28 lutego br. Następnie dokumenty zostaną przesłane do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Ostateczna uchwała w sprawie nowej sieci szczecińskich szkół zostanie podjęta
 do końca marca 2017.

Bel

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook