Przedszkola i kolejne żłobki od poniedziałku

13.05.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Miasto Szczecin otwiera od poniedziałku kolejne żłobki i przedszkola.

Kolejne szczecińskie żłobki i większość przedszkoli wznowi swoją działalność w najbliższy poniedziałek. Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzice nie mają innej możliwości zapewnienia im opieki z uwagi na konieczność powrotu do pracy. W najbliższy poniedziałek, 18 maja, swoją działalność wznowią wszystkie szczecińskie przedszkola publiczne. Wyjątkami, które nie zostaną otwarte są filia Przedszkola Publicznego nr 51 oraz budynek Przedszkola Publicznego nr 72 funkcjonujący przy ul. Monte Cassino 31. Ich podopieczni zostaną przyjęci do placówek macierzystych. Dodatkowo działalność wznowią również niemalże wszystkie oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, z wyjątkiem SP nr 10, SP nr 13, SP nr 18, SP nr 24, SP nr 28, SP nr 39, SP nr 54 oraz SP nr 74. W większości placówki te nie zostaną otwarte z uwagi na brak zgłoszeń rodziców lub trwające prace remontowe.

Od przyszłego tygodnia swoją działalność wznowią również kolejne żłobki publiczne: Żłobek nr 5 (ul. Kazimierza Królewicza 61) oraz Żłobek nr 9 (ul. Brytyjska 19). Dodatkowo, z opieki w placówce będą mogły skorzystać również dzieci uczęszczające do grup stworzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Żłobek nr 2, Żłobek nr 3, Żłobek nr 5, Żłobek nr 6 oraz Żłobek nr 7). Planuje się, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, kolejne szczecińskie żłobki publiczne wznowią swoją działalność 25 maja br.

Otwarcie publicznych żłobków i przedszkoli wymagało odpowiedniego przygotowania i wdrożenia najwyższych środków ostrożności, tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych mieszkańców Szczecina, ale również ich rodzin i pracowników poszczególnych jednostek. M.in. opracowano specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do żłobków i przedszkoli, ustaleniem zasad dot. wyżywienia czy też ograniczeniem liczby dostępnych zabawek. Ponadto jednostki zostały doposażone w niezbędne środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt umożliwiający kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich przebywających (termometry bezdotykowe).

Zgodnie z ministerialnymi rekomendacjami, w pierwszej kolejności do placówek przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. Rządowe wytyczne, precyzyjnie określają również liczebność poszczególnych grup. W każdej z nich będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Niestety spowoduje to, że może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Wszystko zależy od liczby zainteresowanych.

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.77.92). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.