Otwierają, zamykają…

27.09.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od 1 października następują zmiany dotyczące miejsca wydawania Kart Duzżej Rodziny oraz liczby kas sprzedających bilety ZDiTM.

Dla członków Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie - przypominamy, że od 1 października Szczecińskie Karty Rodzinne będzie można odbierać od poniedziałku do piątku między godziną 6:00, a 20:00 w ścisłym centrum miasta. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów programu Szczecin Przyjazny Rodzinie od dnia 01 października 2016 r. zmienione zostaje miejsce odbioru Szczecińskich Kart Rodzinnych. Karty można będzie odbierać wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta - kasy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Brama Portowa, ul. Wyszyńskiego 1 (wejście od ul. Tkackiej) od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 - 20.00

Dzięki zmianie mieszkańcy Szczecina będą mogli załatwić sprawę w miejscu stanowiącym centralny węzeł komunikacyjny, umożliwiając tym samym łatwe dotarcie odbiorców programu do punktu wydawania Kart, w bardziej dogodnych godzinach.

UWAGA!

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej do dnia 09 września 2016 r. mogą ją odebrać do końca września 2016 r. w Punkcie Obsługi Klienta - kasa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, natomiast osoby, które złożyły wniosek po dniu 09 września 2016 r. mogą ją odebrać wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta - kasy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Brama Portowa, ul. Wyszyńskiego 1 (wejście od ul. Tkackiej).

Bez zmian pozostaje miejsce składania wniosków, czyli: Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło, sala nr 36), godziny otwarcia: poniedziałek w godz. 07.30 - 18.00 od wtorku do piątku w godz. 07.30 - 16.00
Informacja Urzędu Miasta: Tel. 91 424 59 31. Filia Urzędu Miasta Szczecina na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 16.00, Tel. 91 462 71 72

Wszelkie sprawy związane z technicznym funkcjonowaniem Kart oraz dotyczące wyrobienia i wydania wtórnika Szczecińskiej Karty Rodzinnej do 30 września 2016 r. należy załatwiać w Punkcie Obsługi Klienta - kasa ZDiTM w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 natomiast od 01 października 2016 r. wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta – kasy ZDiTM Brama Portowa, ul. Wyszyńskiego 1 (wejście od ul. Tkackiej).

Kasa ZDiTM w Urzędzie Miasta zostaje od 1 października zlikwidowana.

Przypominamy, że od 2012 roku na terenie Szczecina, jako jeden z elementów realizowanej polityki społecznej, działa program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Obecnie program Szczecin Przyjazny Rodzinie ma już ponad 200 partnerów. Beneficjenci programu mogą skorzystać na preferencyjnych zasadach z usług instytucji i firm, które na co dzień świadczą usługi z zakresu m.in. gastronomii, edukacji i szkoleń, zdrowia i urody czy kultury. Program Szczecin Przyjazny Rodzinie ma na celu budowanie dobrego klimatu dla rodzin i przyjaznej przestrzeni do ich życia. Jednym z elementów tego programu jest tzw. Szczecińska Karta Rodzinna. Skierowana jest ona do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy i posiadających na utrzymaniu, co najmniej dwoje dzieci.

Posiadanie tej Karty, umożliwia dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej oraz opieki nad dzieckiem na terenie miasta. W celu wyrobienia Szczecińskiej Karty Rodzinnej, należy złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne osób ubiegających się o kartę. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat wymagane jest również okazanie aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej lub aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki ze szkoły/uczelni. W przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania należy przedłożyć dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook