Nowy pomysł na segregację śmieci

27.01.2011, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Na początku lutego na Kijewie rusza
pilotażowy program Dualnego Systemu Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie to
pierwszy w Szczecinie system rozdzielania odpadów komunalnych przez
mieszkańców. Wprowadzane zostaną dwa rodzaje  segregowania śmieci, mokry i suchy. Program realizowany będzie  na  posesjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Płonia”.  Inicjatorem pomysłu jest  Spółka SITA JANTRA w Szczecinie.

System polega na wprowadzeniu dwóch rodzajów pojemników w których będą gromadzone odpady mokre i suche. Swoje zastosowanie znajdzie przede wszystkim w miejscach, gdzie nie ma możliwości ustawienia kompletu  pojemników na surowce wtórne. Celem  programu, jest też ograniczenie ilości składowania odpadów mokrych  takich jak- resztki jedzenia, pozostałości po owocach i warzywach, zużyte pieluchy, oraz odpadów suchych, do których należą głownie odpady opakowaniowe takie jak: szkło, plastik i  papier. Pojemniki będą różniły się kolorami i będą dodatkowo opisane. Odpady mokre należy wrzucać do pojemnika brązowego. Odpady suche powinny znaleźć się niebieskim lub srebrnym. Odpady wywożone będą dwa razy w tygodniu.

Zdecydowaliśmy się dlatego na zastosowanie tej metody   mówi Arika Żukowska Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju SITA JANTRA gdyż mamy własną sortownię odpadów, która pozwala nam na doczyszczenie i posegregowanie zarówno odpadów suchych jak i mokrych. Chodzi tu przede wszystkim o odzyskiwanie surowców wtórnych z frakcji suchej, oraz odpadów biodegradowalnych z frakcji mokrej, które  dostarczymy do kompostowni. Za kilka dni chcemy rozpocząć kampanię informacyjną wśród mieszkańców. Do końca czerwca będziemy monitorowali system. W czerwcu wraz Spółdzielnią „Płonia” przeanalizujemy koszty  całego przedsięwzięcia. Wtedy zdecydujemy o zasadności wprowadzenia na stałe Dualnego Systemu Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Programu pilotażowy potrwa od  lutego do czerwca 2011 roku.

                                                               Andrzej Wiśniewski

 

 

 

 

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook