Nowe szkoły w Centrum Edukacji Zdroje

10.08.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Sierpień to ostatni moment by podjąć decyzję, w jakiej szkole będziemy kontynuować naukę po wakacjach. Duży wybór kierunków i form kształcenia oferuje Centrum Edukacji Zdroje (CEZ) przy ul. Jabłoniowej 15 – szkoła z 14-letnim doświadczeniem. Rozmawiamy z dyrektor szkoły Danutą Langowską.

Fot. CEZ

Fot. CEZ

Jakie nowe możliwości kształcenia oferuje młodym ludziom od września CEZ? Od 1 września rozpoczynają działalność szkoły dla młodzieży: Technikum Informatyczne, Technikum Fryzjerskie i Liceum Ogólnokształcące. Największym zainteresowaniem cieszą się technika. Czteroletni okres nauki kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika informatyka, technika usług fryzjerskich (dyplom z suplementem w języku angielskim, honorowany poza granicami kraju). Proponujemy zawody ciekawe i rozwojowe, a nasza szkoła, oferując dużą liczbę godzin zajęć praktycznych w pracowniach specjalistycznych, dobrze przygotuje do ich wykonywania. Co ważne, mamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka na tych kierunkach będzie bezpłatna. Jakie sposoby kształcenia rozwijające umiejętności i zainteresowania młodzieży stosują Państwo w CEZ? Planujemy wyjazdy na branżowe konferencje i targi (np. informatyczne CEBIT w Hanowerze, fryzjerskie w Poznaniu czy Berlinie), wycieczki tematyczne, zawodowe, turystyczne, a także rajdy. Dajemy możliwość sprawdzenia się w konkursach. Nie zapominamy również o psychologii, wolontariacie, integracji i indywidualnej pracy z uczniem. Jakie szkoły działają jeszcze przy ul. Jabłoniowej? Od wielu lat dobrymi wynikami i profesjonalna kadrą wyróżnia się liceum ogólnokształcące w formie wieczorowej i zaocznej. Absolwenci liceum kontynuują naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych. W CEZ proponujemy kierunki: informatyka, administracja, rachunkowość, spedycja, hotelarstwo, hodowca koni, fryzjerstwo, kosmetyka, bhp. Ponadto w ofercie mamy kursy maturalne, zawodowe i kwalifikacyjne. W przypadku fryzjerstwa i kosmetyki już od drugiego roku dajemy naszym uczniom możliwość pracy z klientem. Jest jeszcze studium medyczne… Oferujemy, posiadające pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia, roczny kierunek opiekun medyczny i dwuletni masażysta (także dla niepełnosprawnych). Oba kierunki charakteryzuje bardzo wysoka zdawalność egzaminu zawodowego, a absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Jak prowadzone są zapisy do szkoły? Można zgłaszać się poprzez stronę www.zdroje.edu.pl. Informacje można też uzyskać pod nr tel. 91 4613303. Zapraszamy do szkoły.

Galeria zdjęć

Fot. CEZ Fot. CEZ Fot. CEZ Fot. CEZ

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.211.26.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.