Nowe rondo w Dąbiu

17.02.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W samo południe zostało otwarte nowe rondo w Dąbiu.

Kompleksowej modernizacji i przebudowie poddano skrzyżowanie ul. Goleniowskiej z Lubczyńską. Obecnie rondo jest jednym z elementów większej inwestycji nazwanej „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”.

Oddanie ronda i już istniejącego odcinka ulicy Nowoprzestrzennej wraz z wiaduktami nad szlakiem kolejowym do Świnoujścia i Kołobrzegu, powinno sprawić, że ruch ciężkich pojazdów przez Dąbie może ulec znaczącemu ograniczeniu. Od wielu lat stara się o to miejscowa Rada Osiedla. Rondo zmienia nieco układ komunikacyjny gdyż w ramach prowadzonej przez miasto inwestycji zostanie udostępnione ponad 60ha atrakcyjnych i uzbrojonych terenów dwóch stref gospodarczych. Obie strefy łączą dwa wiadukty nad trasą kolejową Szczecin-Świnoujście oraz ulica „Nowoprzestrzenna", która połączy tereny inwestycyjne z autostradą A6. Inwestycje prowadzi miasto, a równolegle do tych prac GDDKiA buduje bezkolizyjny wjazd nowej drogi w autostradę. Jest to węzeł Tczewska. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę ponad 8 km sieci energetycznej, 6 km kanalizacji deszczowej oraz 3 km sieci sanitarnej.

Docelowo z tego ronda będzie nowy wjazd i wyjazd do Dąbia, gdyż jesienią zostanie zamknięte skrzyżowanie ulicy Goleniowskiej i S3 opodal Załomia. Cała inwestycja ma się zakończyć w połowie 2014r. Jej koszt to 70mln zł.

EL

 Foto z budowy węzła Tczewska; GDDKiA O/Szczecin 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.143.213). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook