Mieszkanie za remont. Nowe zasady.

07.07.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Oferty mieszkania komunalnego za remont jeszcze nigdy nie były tak dostępne jak dzisiaj. Miasto wprowadza rewolucyjne zmiany w uzyskaniu takiego lokalu od gminy.

O lokal komunalny za remont mogą się starać mieszkańcy, którzy żyją w Szczecinie i nie mają swojego m4 np. mieszkają kątem u rodziny lub wynajmują pokój od osób prywatnych. Istotnym elementem jest też kryterium dochodowe. Dochód rodziny np. trzyosobowej może się wahać między  2880 zł a 6600 zł a pięcioosobowej między od 4800 zł do 9000 zł. Do tej pory mieszkańcy Szczecina zainteresowani lokalem za remont mieli możliwość składania wniosków dwa razy w roku, z taką częstotliwością były ogłaszane nabory. Teraz nie muszą już tak długo czekać. Oferty lokali są dwa razy w miesiącu. Dzięki temu mieszkańcy mają większe możliwości uzyskania takiego lokalu i krótszy czas oczekiwania na nowe oferty. Dodatkowo od razu składają wnioski na konkretny lokal, który ich interesuje. A nie jak do tej pory dopiero po wstępnej weryfikacji, gdy okazało się, że spełniają kryteria. 

Aktualne oferty mieszkań do remontu są dostępne  na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Ofert zawierają  szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych oraz szacunkowy koszt ich wykonania. Dowiemy się także o wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztach związanych z opłatami za media, a także o terminie  oglądania lokalu. Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia podstawowych  warunków (zamieszkanie w Szczecinie, brak swojego lokalu, kryterium dochodowe). Jeżeli powyższe jest spełnione, to wniosek podlega ocenie punktowej, gdzie brane są pod uwagę takie kwestie jak m. in: okres mieszkania w Szczecinie, stan zdrowotny, liczba dzieci, a także sposób korzystania z dotychczasowego mieszkania ( za dewastacje odejmowanie sa punkty). Nowością są dodatkowe punkty dla młodych rodzin,  w których osoby mają nie więcej niż 35 lat. Inne kryteria punktowe znajdują się tutaj 

Aby starać się o mieszkanie za remont należy pamiętać o tym, że :

·         Wnioski można składać w wyznaczonym terminie podanym w ofercie, 

·         można złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie, podając który z nich będzie lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru,

·         wszystkie złożone wnioski na dany lokal będą podlegały weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań

·         do każdego wniosku naliczona zostanie punktacja uwzględniająca sytuację rodzinną

·         z wnioskodawcą, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zawarta umowa najmu wybranego lokalu,

·         w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska największą i taką samą liczbę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy do zawarcia umowy najmu zadecyduje zasada pierwszeństwa lub losowanie.

Termin wykonania prac wynosi 8 miesięcy (z pozwoleniem na budowę 12 miesięcy). Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu nie jest nalicza się czynszu. Osoba remontująca opłaca jedynie media czyli np rachunki za gaz, prąd i zużytą wodę. Po wykonaniu remontu lokalu, podpisywana jest zasadnicza umowa najmu z osobą która go wykonała. Od 2012 roku Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wynajął już ponad 1200 mieszkań za remont. 

Lokale komunalne do remontu to jedna z kilku możliwości, jakie oferuje gmina zainteresowanym wynajęciem mieszkania. W ofercie Zarządu  Budynków i Lokali Komunalnych znajdziemy propozycje mieszkań o czynszu komunalnym i tbsowskim, wykończone pod klucz. Dodatkowo ZBiLK raz w roku organizuje też nabory wniosków na lokale socjalne czyli dla najuboższych mieszkańców miasta.  

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać także  pod numerem telefonu: 91 48 86 333 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.174.191). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook