Metalowa z utrudnieniami

04.11.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Informujemy, że 5 i 6 listopada pojawią się utrudnienia na ulicy Metalowej. Mają one związek z budową węzła przesiadkowego w Podjuchach.

ZDiTM prosi kierowców i pieszych o szczególną ostrożność. 5 listopada na czas wykonania frezowania ul. Metalowej zostanie zamknięty dla ruchu pas prawy (pas wschodni w kierunku miasta). Teren budowy wygrodzony zostanie zaporami drogowymi. Jezdnia na odcinku robót zostanie zawężona do 3.5 m. Ruch prowadzony będzie wahadłowo. Na odcinku objętym robotami ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory uliczne. Ruch pieszy odbywać się będzie po wschodniej stronie ul. Metalowej. Następnie prace wykonane zostaną po drugiej stronie, a organizacja ruchu będzie wyglądała analogicznie.

O zadaniu

Będzie to ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą autobusową stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

 

 Foto arch.

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.174.191). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook