Kto wyremontuje Cłowy?

25.08.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

ZDiTM opublikował wyniki negocjacji w sprawie remontu zamkniętego Mostu Cłowego.

Tryb negocjacji bez ogłoszenia na: Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn „Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie”.

W postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2 na kwotę 18 679 527 zł złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum VISTAL GDYNIA S.A.

Ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia

Partner Konsorcjum VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.

Ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Wykonawca spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego w siwz. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.


Wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. Ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

Oferta nr 2: Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum VISTAL GDYNIA S.A.

Ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia

Partner Konsorcjum VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.

Ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Oferta nr 3: PORR Polska Infrastructure S.A. Ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

Oferta nr 4: BUDIMEX Spółka Akcyjna Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Oferta nr 5: STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych) i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Przypominamy, że PFU remontu wykonało "Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski". Program Funkcjonalno - Użytkowy zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac. Z uwagi na stan techniczny mostu przeprowadzony zostanie jego remont polegający na wymianie przęseł i renowacji podpór. Zakres prac obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejących przęseł kablobetonowych, remont przyczółków, wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej.

W maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. 

Most Cłowy zlokalizowany nad rzeką Regalicą został oddany do użytku w 1960 r. Powstał na miejscu starego mostu stalowego, zniszczonego podczas wojny. Konstrukcja mostu jest kablobetonowa, trójprzęsłowa o schemacie belki ciągłej przegubowej. Całkowita długość mostu wynosi 204,85, a szerokość 18.80 m, w tym jezdnia ma szerokość 12,0 m, a chodniki 3,40 m.

 

Źródło: komunikat ZDiTM

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook