Konkurs fotograficzny - drugi etap

27.10.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zapraszamy do udziału w drugim etapie naszego konkursu fotograficznego! Tematem etapu jest: "Mój Pupil". Nagrodami są zaproszenia do kina Helios na Prawobrzeżu.

Chętnych prosimy o nadsyłanie fotografii na adres e-mail: konkursy@prawobrzeze.info. Termin przyjmowania prac upływa 6.11.2012 r.

Spośród nadesłanych zdjęć zostaną wyróżnione dwa. Jedno zdjęcie otrzyma nagrodę redakcji, natomiast drugie będzie wybierane przez czytelników na naszym profilu na Facebook'u: www.facebook.com/Prawobrzeze.info.

Przypominamy regulamin konkursu: 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Dwutygodnik Prawobrzeże.info, wydawnictwo Atrax, ul. Kostki Napierskiego 14f, 70-783 Szczecin, zwany dalej Organizatorem. 2. Konkurs ma charakter otwarty. 3. Konkurs dzieli się na etapy. Każdy z etapów ma swój temat przewodni, ogłaszany w dniach wydań kolejnych numerów Dwutygodnika Prawobrzeże.info, poprzez Dwutygodnik, portal internetowy www.prawobrzeze.info lub stronę www.facebook.com/Prawobrzeze.info. Termin nadsyłania prac upływa w 10 dniu po ogłoszeniu tematu. W każdym etapie Uczestnik może nadesłać do trzech prac. Udział w poszczególnych etapach jest dobrowolny. 4. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie prac konkursowych (fotografii) na adres e-mail:konkursy@prawobrzeze.info. Treść wiadomości, oprócz plików fotografii, powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł pracy oraz miejsce wykonania fotografii. 5. Prace konkursowe muszą być wykonane przez Uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do plików cyfrowych) lub fotografii cyfrowej. Fotografie powinny być zapisane w formacie TIF lub JPG i posiadać wielkość minimum 1600x1200 pikseli. Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych. 6. Uczestnik, zgłaszając prace do konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy oraz wyraża zgodę na nieodpłatną publikację prac przez Organizatora w formie drukowanej oraz na stronach internetowych. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 7. Spośród zgłoszonych prac każdego etapu konkursu zostaną wyróżnione dwie fotografie: jedna wybrana przez redakcyjne jury, druga wybrana na stronie internetowej www.facebook.com/Prawobrzeze.info przez użytkowników portalu (wyróżnienie otrzyma praca, która zdobędzie najwięcej głosów w danym etapie; za ilość głosów uznaje się ilość znaczników "Lubię to!" udzielonych pracy przez użytkowników portalu). Termin głosowania rozpoczyna się po publikacji zdjęć na stronie www.facebook.com/Prawobrzeze.info, a kończy się 24 dni po ogłoszeniu tematu. 8. Nagrody dla wyróżnionych prac będą ogłaszane za pośrednictwem Dwutygodnika Prawobrzeże.info, portalu internetowego www.prawobrzeze.info oraz strony www.facebook.com/Prawobrzeze.info. 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.211.26.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.