Konkurs fotograficzny "Prawobrzeże"

16.03.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Konkurs skierowany jest do uczniów:
Szkół Podstawowych (klasy 5-6), Gimnazjum i Szkół Średnich.

Uczestnikami Konkursu mogą byd uczniowie szkół prywatnych, publicznych lub specjalnych.
Tematem Konkursu jest „Prawobrzeże”
Prawobrzeże jako obszar obejmujący południowo-wschodnią częśd miasta Szczecina, grupuje 11 osiedli i jako jedyna dzielnica leży na prawym, wschodnim brzegu rzeki Regalicy. Celem konkursu jest uchwycenie na fotografii charakterystycznych miejsc, wydarzeń osobistych, rodzinnych, społecznych, urbanistycznych lub związanych z krajobrazem danej dzielnicy. Ważne jest by zdjęcia wykonane w różnych okolicznościach zawierały element charakterystyczny dla Prawobrzeża.
Zdjęcia mogą zgłaszać pojedyncze osoby w dwóch kategoriach.
W jednej kategorii będą przyjmowane po trzy fotografie:
1. Fotografia reporterska - fotoreportaż (fotoreportaż - opowiadanie historii za pomocą zdjęd)
2. Fotografia artystyczna – przetworzona (fotografia przetworzona cyfrowo – dowolnośd interpretacji motywów, elementów fotografii z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla Prawobrzeża)
Konkurs trwa od 06.12.2012 do kwietnia 05.04.2013. Fotografie należy przesyład lub dostarczyd na płytach CD/DVD w formacie: 3264 x 2448 px / (300 dpi) / 27,7 x 20,8 cm / w przybliżeniu strona A4 (297 mm × 210 mm) oraz dołączyć wydruk A4 każdego zgłaszanego zdjęcia.
Zgłoszenie do Konkursu - należy wysład na adres:
Klub Delta, ul. Racławicka 10, 70-811 Szczecin, tel. 91 46 47 924
(o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego)
Jury będzie oceniad prace pod względem merytorycznym i technicznym, zwracając uwagę na walory artystyczne, wrażliwość reporterską i kompozycję zdjęć oraz sposób wykonania.
Jury przyzna nagrody w 3 kategoriach wiekowych: I (do 13 lat), II (do 15 lat), III (do 17 lat).

Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane w mediach oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Klubu Delta.
Nagrody: konsultacje/warsztaty fotograficzne/albumy o fotografii/pendrive/czytniki kart itp./
Ogłoszenie wyników nastąpi 20.04.2013 r.
Wystawa i wręczenie nagród przewidziana jest na 14.04.2013 r.
Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury – Klub Delta – www.klubdelta.pl
Portal i Dwutygodnik Prawobrzeże – www.prawobrzeze.info

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook