Kajakowe zakątki

20.06.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Bez złośliwości, ale niemal w całości podobną informację zamieściliśmy cztery lata temu.

Teraz miastpo znowu zaklina się, że tym razem inwestycja będzie wykonana. Pięć zakątków kajakowych powstanie na terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu w tym roku. Miasto ma wykonawcę, który zrealizuje projekt pn. zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów”.  W ramach inwestycji przewiduje się budowę pięciu zakątków kajakowych:

Zakątek Jeziorna - zlokalizowany będzie na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok.200m od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek rowerowo - rolkowych. Zakątek zostanie zaprojektowany w charakterze „leśnego parkingu” – jako miejsce otwarte z zadaszonymi ławami do siedzenia, usytuowanymi przy placu manewrowym przeznaczonym na potrzeby rozładunku sprzętu wodnego – kajaków, a także jako punkt krótkiego wypoczynku dla użytkowników tras rowerowo – rolkowych. W części wodnej wprowadzone zostaną elementy umożliwiające wodowanie kajaków (slip) oraz usytuowany zostanie pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 4 kajaków.

Zakątek Płońska Kępa - zlokalizowany będzie w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. Niedostępny od strony lądowej. Przeznaczony będzie dla użytkowników małych jednostek pływających – głównie dla kajakarzy. Zaprojektowany zostanie w charakterze „leśnego parkingu” – jako miejsce krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym, w formie pomostu cumowniczego.

Elementy wyposażenia zakątka:

- pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody,

- zadaszony stół z siedziskami,

- tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno -informacyjne,

- drabinka zejściowa do wody, Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Zakątek Sadlińskie Łęgi - zlokalizowany będzie w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi. Będzie niedostępny od strony lądowej. Przeznaczony dla użytkowników bardzo małych jednostek pływających – kajakarzy. Zostanie zaprojektowany o charakterze „leśnego parkingu” – jako miejsce krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym, w formie pomostu cumowniczego.

Elementy wyposażenia zakątka:

- pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody ,

- pomost dojściowy,

- pomost rekreacyjny,

- zadaszony stół z siedziskami,

- tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno - informacyjne.

- drabinka zejściowa do wody.

Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Zakątek Trzebuskie Łęgi - zlokalizowany będzie w części północnej rejonu Sadlińskich Łęgów, nieopodal granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek rowerowo - rolkowych. W części lądowej zostanie zaprojektowany w charakterze leśnego parkingu – jako miejsce krótkiego wypoczynku z wydzieloną częścią rekreacyjną. Dostępny będzie od strony wodnej i lądowej; usytuowany z uwzględnieniem uwarunkowań naturalnych, w miejscu istniejącej „dzikiej plaży” wykorzystywanej przez okolicznych mieszkańców od wielu lat. W części wodnej znajdzie się pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Zakątek Chełszcząca - zlokalizowany będzie na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200m ma północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chełszcząca. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek rowerowych. Zaprojektowany zostanie w charakterze „leśnego parkingu” – jako miejsce krótkiego wypoczynku z wydzielonym miejscem na ognisko. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI, odpowiedzialne za przygotowanie projektu i realizację prac budowlanych. Koszt prac to 1 825 174,22 zł, które powinny się zakończyć do końca listopada tego roku. Projekt pn. „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

EL

 Foto archiwum

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.20.185). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook