Jest pozwolenie, rusza budowa

10.07.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W kwietniu na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę określającą na 15 lat termin dzierżawy terenu dla „Rynku Dąbie”.

To Spółka, która rozpoczyna modernizację, a właściwie budowę Targowiska w Dąbiu. Starania i oczekiwanie trwało kilka lat, ale sprawa wydaje się bliska finału i jest oficjalna zapowiedź, że rusza wreszcie przebudowa tego targowiska. To najstarsze targowisko na Prawobrzeżu. Obecnie sprawia wrażenie bardzo zaniedbanego, co daje mu pierwszeństwo w określeniu skali brzydoty. Ale wkrótce zmieni się to diametralnie.
 
Spółka Rynek Dąbie otrzymała pozwolenie na budowę, i jak nas poinformowano, 1 września rozpoczyna się inwestycja. Nowe targowisko będzie w układzie pawilonów handlowych i alejek nieco podobne do tego w Zdrojach. Ponad 30 boksów handlowych z zadaszonymi alejkami, z dostępem do bieżącej wody i kanalizacji. Budowa nowego targowiska nabrała przyśpieszenia po podjęciu przez Radę Miasta uchwały zatwierdzającej dzierżawę terenu na 15 lat. To był dla wielu handlowców warunek rozpoczęcia starań o kredyty na inwestycję. Wielu z nich już zawiesiło działalność na obecnym rynku likwidując stare budy i pseudokioski.
 
Coraz więcej opustoszałego placu ze śladami starych fundamentów, oczekuje na roboty budowlane. Nowy rynek ma się otworzyć dla klientów za około rok. Targowisko ma swoich stałych klientów, którzy już dłużej nie chcieli robić zakupów w tak przaśnych warunkach. Wyboiste, popękane, nierówne podłoże ze stojącymi po deszczu kałużami, brzydkie pawilony – jedne z płyty pilśniowej, inne nowsze, ale wszystkie malowane według uznania. Tego wszystkiego nie będzie na nowym i ujednoliconym placu targowym.
 
Za około rok klienci będą dokonyać zakupów w doskonałych warunkach, bez lejącego się za kołnierz deszczu czy brodzenia w kałużach. Spółka Rynek Dąbie jest otwarta na nowe podmioty chcące rozpocząć tu swój biznes. Wystarczy się zgłosić do pani prezes. Życzymy handlowcom by wykonawca dotrzymywał ustalonych terminów, a klientom udanych (w przyszłości) zakupów. Tak oto kończy się historia najbrzydszego targowiska na Prawobrzeżu. Otwiera się nowa karta; będzie ładniej i nowocześniej.©
 
EL 
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook