Inwestycje na Prawobrzeżu, część II

29.09.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami rad osiedli z Prawobrzeża

W tym miesiącu doszło do spotkania prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka, z przedstawicielami rad osiedla znajdującymi się na Prawobrzeżu. Głowa naszego miasta przekazała wiele informacji na temat planowanych inwestycji, oraz tych, które są w toku i czekają na zakończenie.

 W drugiej części przedstawiamy najważniejsze inwestycje, które dotyczą osiedli: Zdroje, Podjuchy oraz Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. 

 
Osiedle Zdroje:
 
* Przebudowa ronda Ułanów Podolskich - Z uwagi na brak środków finansowych i szeregu potrzeb remontowych ZDITM nie wykona tej przebudowy. (plany - 2014r.)
* Modernizacja ulicy Żołędziowej i Zakątek oraz budowa ulicy Tarniny - Realizacja : ul. Żołędziowa i Zakątek w 2016r. ul. Tarniny w 2017r. Koszt inwestycji – 3,5 mln zł. Brak środków w WPF na realizację. (WIM)
* Utrzymanie boiska trawiastego przy ul. Zakątek/ Żołędziowa - Utrzymanie boiska trawiastego przy ul. Zakątek/Żołedziowa/ – przy pomocy ZUK /koszenie, sprzątanie, cięcia sanitarne/ WGKiOŚ + ZUK
* Przedłużenie chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w kierunku Grabowej - Z uwagi na istniejący chodnik po obu stronach ulicy, rozważyć możliwość stworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Gradowej. ZDiTM i WGKiOŚ rozważy możliwość stworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Grabowej. Od ul Grabowej istnieje chodnik po drugiej stronie ul. Batalionów Chłopskich w kierunku ul. Granitowej.
* Zagospodarowanie parkingu przy stacji kolejowej Zdroje - Zagospodarowanie terenu przy ul. Walecznych – Sanatoryjnej i terenem stacji PKP Zdroje na teren zieleni z uwzględnieniem funkcji parkingowej – 105.000 zł. II-IV kw. 2013r. BPPM: Z końcem 2013 r. powinien uprawomocnić się mpzp „Zdroje – Sanatoryjna”. Projekt parkingu i zieleni urządzonej powinien być z nim zgodny.
* Utworzenie parkingu przy ul. Poległych, w stronę cmentarza - Jest aktualnie kończony PZPM, który uwzględnia funkcję parkingową- został zaakceptowany przez RO. BPPM: Zgodnie z obowiązującym od 2010 r. mpzp „Zdroje-Walecznych” dla terenu elementarnego D.Z.4042.KD.D (ul. Poległych) ustala się „dla potrzeb istniejącego cmentarza D.Z.4027.ZC nakazuje się zwiększenie liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych”.
* Uzupełnienie brakujących 400 m chodnika, przy ul. Gryfińskiej - 120 m- ok. 150 tys. zł rozważyć na 3 metry szeroką ścieżkę pieszo- rowerową proponuje się wykonać ze środków RO tj. 100 tyś zł w roku 2014.
 
Osiedle Podjuchy:
 
* Przebudowa targowiska - W sporządzanym projekcie mpzp „Podjuchy – Centrum – Regalica” teren centrum handlowego z targowiskiem został przewidziany poza liniami rozgraniczającymi ul. Metalowej.
* Modernizacja pętli autobusowej - Koszt ok. 1,5 mln. Modernizacja pętli, projekt w 2016 r.; realizacja w 2017 r. – podjęta zostanie próba dofinansowania inwestycji z kolejnej edycji RPO w ramach środków na transport publiczny. BPPM: W sporządzanym projekcie „Podjuchy – Centrum – Regalica” teren pętli został powiększony.
* Remont ul. Plantowej, Białej i Aluminiowej - ZRiD realizacja w 2016r. Za kwotę ok. 2,4 mln zł.
* Wykonanie deszczówki przy ul. Smoczej - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej – 300 tys. zł. II-III kw.2013r. Realizacja nastąpi w partycypacji z deweloperem. Umowy podpisane – zakończenie 20.11.2013r.
* Remont ul. Smoczej - Po wykonaniu deszczówki, koszt remontu wyniesie ok. 2,5 mln zł.
 
Osiedle Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo:
 
* Kanalizacja - ZWiK jest na etapie uzgodnień i oceny merytorycznej wniosku o wsparcie inwestycji ze środków unijnych. Na etapie przygotowywania postępowania przetargowego jest inwestycja pn. Budowa pompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w ul.: Sokołowskiego, Przytorze, Sadowa, Lutyków, Rozdroże, Przylesie, Szosa Stargardzka. Przewidywany koszt inwestycji ok. 4mln. zł. Przewidywany termin realizacji IV kw.2013 – I kw.2015.
* Oświetlenie ul. Sasanki - Wykonanie oświetlenia ul. Sasanki (odcinek od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej) jest realizowane za zasadzie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z umową nr ZDiTM- 50/2013 za kwotę 134 999,00 zł.  Termin realizacji: 120 dni od podpisania umowy tj. do dnia 22.11.2013 r.
* Postawianie garażu na sprzęt na boisku - Postawiono garaż techniczny z przeznaczeniem na sprzęt przy boisku na ul. Wesołej. Garaż wszedł w skład kompleksu obiektu sportowego z nowym budynkiem szatniowo – socjalnym. Planowane wykonanie ogrodzenia płotu. Wykonano I etap ogrodzenia.
* Park rekreacyjny przy ul. Bałtyckiej - ZUK realizuje kolejny etap parku przy ul. Drwali.  Szacowany koszt 100-120 tys. zł i sugeruje się by RO wykonała albo z własnych środków tzw. 100 tys. zł w roku 2014 albo też wystartowała w konkursie z ogólnych pieniędzy w budżecie Miasta na zagospodarowanie przestrzeni zielonych. W dniu 26.08.2013r nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie IV etapu prac – odwodnienie placu oraz wykonanie nawierzchni z polbruku.
* Ciąg pieszo- rowerowy ul. Przylesie, Długa, Wiślana - Ok. 1 km 600 zł/mb, Podjęta zostanie próba pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 z RPO na drogi rowerowe, uspokojony ruch. W pierwszej kolejności realizacja ulicy Przylesie.
* Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Tczewskiej - Niezwykle kosztowna inwestycja, niemniej podjęta zostanie próba zbudowania z środków na tzw. ZITy 
* Parking przy cmentarzu na Wielgowie - Teren został nabyty na własność przez Gminę Miasto Szczecin. W 2013 r. przed Wszystkimi Świętymi nastąpi realizacja z tzw. frezów asfaltowych.
* Droga dojazdowa do Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Zdunowo + plac zabaw - W maju 2013 r. został wykonany odcinek drogi będący przedłużeniem ulicy Sokołowskiego do nowo wybudowanego wjazdu do Oddziału Ratunkowego Szpitala w Zdunowie. Ww. odcinek został wykonany z frezów asfaltowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem. Plac zabaw stanie prawdopodobnie w przyszłym roku.
 
RC
Urząd Miasta Szczecin
 

Galeria zdjęć

Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami rad osiedli z Prawobrzeża

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.