Impuls dla SKM

06.04.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Gdyby nie było opóźnienia, już powinny się zakończyć prace na Przystanku Zdroje, a w Dąbiu pod torowiskiem powinien już być wydrążony tunel dla pasażerów. Niestety, jedt ponad pół roku opóżniwnia na budpowoe SKM.

Prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do spotkania przy okrągłym stole. Ma ono doprowadzić do szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac przy budowie SKM.
 
W ubiegłym tygodniu prezydent Piotr Krzystek, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lidera projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie podjęcia działań mających zapewnić zrealizowanie projektu w terminie zakreślonym w Umowie o Dofinansowaniu środkami unijnymi (ponad 500 mln złotych). W opinii SSOM brak postępów na zadaniach, za które odpowiedzialna jest spółka PKP PLK SA oznacza krytyczne ryzyko dla całego przedsięwzięcia i może oznaczać nie tylko utratę dofinansowania, ale długofalowe konsekwencje dla rozwoju całego obszaru metropolitalnego Szczecina. - W odpowiedzi na wystąpienie do PKP PLK SA swoje stanowisko przedstawiła firma Trakcja SA – generalny wykonawca obu zadań PKP PLK SA - mówi Artur Ratuszyński ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - W piśmie skierowanym do Stowarzyszenia SOM przedstawiciele wykonawcy przedstawili szereg czynników mających wpływ na opóźnienia.
 
W zaistniałej sytuacji, chcąc doprowadzić szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie do spotkania przy okrągłym stole, by w sposób merytoryczny przedyskutować wszystkie problemy w realizacji opóźnionych zadań. Spotkanie powinno zakończyć się wypracowaniem wspólnych decyzji i harmonogramu działań naprawczych, które zagwarantują realizację budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zdaniem prezydenta niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań i pełne zaangażowanie ze strony partnerów i wykonawców
 
   Raport Kolejowy podał, że z powodu pandemii w trójmiejskiej SKM (na zdjęciu) frekwencja wyraźnie spadła.  

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook