Będzie kampania informacyjna

26.09.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady segregacji i odbioru śmieci.

Nie radzimy sobie z tym w taki sposób by można było powiedzieć, że wszystko wiemy i potrafimy. Zabrakło intensywnej kamanii informacyjnej i teraz miasto postanowiło nadrobić czas i przystąpić do szerokiej kampanii edukacyjnej w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Kampania informacyjno – edukacyjna Eco zmiany 2013”.

Łączny budżet kampanii to ponad 250tys. zł, z czego 110tys. zł na podstawie złożonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wniosku, ma zostać przekazane w formie dotacji od WFOŚiGW. Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego celem działań jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Szczecina na temat nowego systemu gospodarowania odpadami, oraz konieczności segregowania odpadów i sposobów ich podziału. Kampania obejmuje:

•  publikację w lokalnych mediach wkładek informacyjnych, ogłoszeń, spotów radiowych,

•  wydruk i dystrybucję plakatów i broszur dotyczących nowego systemu,

•  spotkania z mieszkańcami w Radach Osiedla

•  spotkania z zarządcami nieruchomości,

•  stoiska informacyjne na imprezach masowych.

W tym tygodniu po raz kolejny w 5 lokalnych dziennikach ponownie są zamieszczone publikacje z informacjami o segregowaniu odpadów. Kampania ruszyła na początku 2013 roku i obejmowała do tej pory:

- ok. 17 tys. egz. plakatów dotyczących nowego systemu,

- druk 26 tys. ulotek informacyjnych,

- bezpośrednia dystrybucja materiałów do ponad 18 tys. nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej,

- publikację  prawie 40 tys.  wersji gazety miejskiej mini „zoom” poświęconej tematyce gospodarowania odpadami,

 - publikacja 10 ogłoszeń i wkładek w 5 tytułach prasowych (Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Moje Miasto, Metro)

- wydawnictwo specjalnej gazety dla członków największej w mieście Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb 

- emisja 570 spotów reklamowych w Polskim Radiu Szczecin,

- emisja spotów reklamowych w kinie sieci MULTIKINO.

Działania informacyjne i edukacyjne będą stałym elementem związanym z funkcjonowaniem nowego systemu. Warto zwracać uwagę na te reklamy i spoty by przy wyrzucaniu odpadów wiedzieć w jaki pojemnik je skierować.

 

EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook